Lov je víc než jen sport zájem, но a současnost umění, vyžadující znalosti tradice a pověry. Aby ten lov zmizel úspěšně, je nutné nejen správně připravit, но a dodržovat řadu rituálů.

 1. Co popřát myslivcům před lovem
 2. Jak poblahopřát myslivci k úspěšnému lovu
 3. Jaká zvířata byste neměli střílet?
 4. Rituály a pověry v myslivosti
 5. Užitečné tipy a závěry

Co popřát myslivcům před lovem

Jedním z hlavních rituálů je popřát lovci hodně štěstí, což musí být vysloveno před zahájením lovu. Tradičně si lovci navzájem přejí „bez peří, bez peří“, což znamená „hodně štěstí při lovu“. Přímá přání „chmýří a peří“ jsou však zakázána, aby nepřitahovala smůlu. Místo toho si můžete přát „dobrý lov“, „dobré počasí“ nebo „velký výstřel“.

Jak poblahopřát myslivci k úspěšnému lovu

Když lovec vrátí kořist, je jisté, že mu bude blahopřát na jeho poli, tedy k úspěšnému lovu. Kolegové blahopřejí osobě, která vyhrála trofej, frází „hodně štěstí“. Historicky se lovu říkalo vycházky do polí, a tak se tato touha stala pro lov tradiční. Výkřik „Alexey!“ se také používá mezi lovci. nebo “Hurá!”, což znamená radost z úspěchu soudruha.

Jaká zvířata byste neměli střílet?

Jedním z nevyřčených pravidel v myslivecké komunitě je, že nesmíte kdykoli střílet na labutě a jeřáby. Tito ptáci jsou symboly duší zesnulých lidí a jejich lov je považován nejen za nepřijatelný, ale také za uctívanou tradici.

Rituály a pověry v myslivosti

Myslivci jsou lidé silně spjatí s tradicemi a pověrami. Mnoho zemí po celém světě má své vlastní jedinečné rituály a ceremonie spojené s lovem. V některých regionech jsou například psi před lovem krmeni mlékem nebo zvířecí krví, aby přilákali štěstí. Také se věří, že určité barvy a předměty přinášejí štěstí při lovu – červená, zlatá, kříže a medailony. Hlavní pověrou je však dodržování bezpečnostních pravidel při lovu.

Užitečné tipy a závěry

 1. Pozorovat tradice a pověry na lovunejen dosáhnout úspěchu, но a respekt v myslivecké komunitě.
 2. Úcta Příroda a dodržovat etický kodex lovce.
 3. Postarejte se o své život a životy ostatních lovci, dodržujte bezpečnostní pravidla.
 4. Zákaz lovu v určitých obdobích neporušovat rok a pro některé zvěřaby nevznikla selhání a respekt tradice a pověrčivosti.
 • Co je UVK na vysoké škole
 • Jak pozdravit učitele
 • Co se stane, když MCKO napsal špatně
 • Jak vyplnit celý řádek barvou ve Wordu
 • Co to znamená, že volaný nemůže odpovědět?
 • Proč si lidé holí hlavy 100 dní před demobilizací?
 • Jak zakázat poplatky za upozornění Sberkids
 • Jaký zákon vám umožňuje vstoupit se psem do prodejny?
ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho by měly hrozny růst?

Lovci se vždy snaží úspěšně získat trofeje v podobě různých zvířat. Existují však určitá pravidla a zákazy, které je nutné dodržovat, aby lov probíhal správně a bezpečně. Podle těchto pravidel je střelba labutí a jeřábů zakázána v kteroukoli roční dobu. Také před začátkem lovu průvodci většinou přejí lovcům výsledek „nula“, aby byl úspěch při lovu zaručen. Lovci však reagují přáním „do pekla“, což má symbolický význam „pohrdání neúspěchem“. I když se tyto rituály mohou laikům zdát zvláštní, pro myslivce jsou nedílnou součástí myslivecké tradice a jsou považovány za klíč k úspěšnému lovu. Lov je důležitý nejen pro získávání masa, ale také pro udržení ekologické rovnováhy, díky čemuž je důležitý pro celou společnost.

Všechna práva vyhrazena © 2024

Zde je sbírka krátkých přání myslivci před honem (ne v poezii).

Každá fráze ze seznamu představuje soběstačné (úplné a úplné) přání. Není třeba číst celý seznam, stačí si z něj vybrat frázi, která se vám nejvíce líbí (vhodná).

 • Zlom vaz.
 • Žádná tlapka, žádný ocas (obdoba výrazu „ani chmýří, ani pírko“).
 • Nechte svou kachnu vzlétnout přesně a včas.
 • Nechte vítr foukat směrem, který chcete.
 • Suchý prášek pro vás.
 • Ať je zbraň přesná, oko bystré, ruka pevná a trpělivost nevyčerpatelná.
 • Chval svou kořist, když ji dostaneš.
 • Být šťastný!
 • Mějte produktivní den.
 • Pevná ruka pro vás.
 • Velká kořist pro vás.
 • Kéž vás vyrovnanost a klid nikdy neopustí ani při setkání s medvědem.
 • Ať je váš den nezapomenutelný.
 • Krásné trofeje pro vás.
 • Ať je s vámi síla (štěstí).
 • Ať je veškeré úsilí marné.
 • Ať se vám poštěstí stát se nejlepším mezi rovnými (tato slova jsou relevantní před skupinovým lovem).
 • Ať je jakýkoli z vašich cílů dosažen a překonán.
 • Mějte dobrý lov.
 • Ať máte dnes štěstí, ne hra.
 • Bez ohledu na výsledky dnešního rybaření, ať vám zůstanou živé vzpomínky.
 • Nechte svou kořist běžet rychle. jinak to není kořist.
 • Ať vaše hra není chytřejší než vy.
 • Ať se splní dobré naděje.
 • Nechte bestii běžet na vás pouze tehdy, když jste na to připraveni.
 • Nedovolte, aby se váš lov změnil v obyčejné zajetí.
 • Hlavní je, abyste se sami nestali hrou.
 • Přeji vám těžký lov, jen po takovém vítězství je sladší.
 • Říká se, že zlý lovec pronásleduje a dobrý čeká. Přeji vám proto nevyčerpatelnou výdrž a trpělivost.
 • Nechte svůj lovecký životopis doplnit další slavnou stránkou.
 • Kéž je vítězství na vaší straně v soutěžích s mazaným zvířetem.
 • Ať je váš lovecký osud záviděníhodný, jasný a plodný.
 • Ať vaše úsilí není marné a vaše trpělivost ať je štědře odměněna.
 • Nenechej svou kořist zemřít smíchy.
 • Vrať se živý a zdravý, ale s trofejí nebo bez, na tom nezáleží.
 • Přineste si ne hru, ale dobrou náladu.
 • Ať se vám podaří najít to, co hledáte.
 • Nenechte se vyděsit žádným překvapením.
 • Ať vás šťastná lovecká hvězda přivede domů v pořádku a zdravé.
 • Ať máte dnes další důvod být na sebe hrdí a důvod k radosti.
 • Všechny druhy vítězství pro vás.
 • I když vám lov nepřináší trofeje, ať vám přináší radost.
 • Kéž ti les dá štědrou kořist.
 • Ať jsou všechny překážky na vaší cestě snadno překonány.
 • Neriskujte zbytečně. A pokud se rozhodnete riskovat, přeji si, aby si to kořist zasloužila.
 • Chci uspokojit své ambice.
 • Nedovolte, aby se váš klid změnil, i když je lov vzrušující.
 • Ať vám vaše kořist nikdy neuteče.
 • Ať už vám lov dělá radost, bez ohledu na kvalitu, množství a velikost trofejí.
 • Ať nejste zklamaní!
 • Nechť vás provází nadhled, intuice a vynalézavost, aby vás nepřechytračila ani ta nejzákeřnější šelma.
 • Ať jsou vaše trofeje stejně významné jako váš lovecký talent, obratnost, moudrost a zkušenosti.
 • Ať na vás tetanus nezaútočí v nejdůležitější chvíli.
 • Ať vám lov dá vše, co od něj očekáváte.
 • Ať vše dnes klapne, jak má.
 • To, že se něco nepovedlo, neznamená, že máte smůlu. Proto vám přeji, abyste se nenechali rozčílit drobnými neúspěchy.
 • Kéž vám lov vždy poskytuje příležitosti k realizaci vašich talentů a schopností.
 • Optimismus a vytrvalost pro vás.
 • Ať vám to bez ohledu na dnešní výsledky dodá energii do dalšího roku.
 • Ať se vám podaří stát se nejzkušenějším a nejpřesnějším mistrem svého řemesla.
 • Ať je váš zrak ostrý, váš sluch jemný, vaše trpělivost nekonečná a vaše ruka pevná.
 • Nechte touhy vaší hry, aby se shodovaly s vašimi touhami.
 • Ať jsou výstřely bez chyb.
 • Ať se vám špatná znamení nikdy nesplní.
 • Ať je vaše štěstí stejně dobré jako vaše vybavení.
 • Když zůstanete sami s přírodou a se zbraní v rukou, svědomí vám pomůže zůstat správné. Proto vám přeji čisté svědomí, čistou mysl a zdravý rozum.
 • Nechte svého loveckého génia, aby vám pomohl najít zvěř i v prázdném lese, zapalte oheň i ve vodě, uvidíte i se zavřenýma očima a střílejte, i když vám dojdou náboje.
 • Ať se stane jen to, co očekáváte.
 • Ať dnešní cesta zcela pohltí všechna předchozí protivenství a strasti.
 • Ať je každý váš cíl jasně viditelný.
 • Ať je radost po úspěchu nejen velká, ale i dlouhá.
 • Ať máte na konci lovu čisté svědomí před přírodou a mysliveckým bratrstvem.
 • Ať narazíte jen na tu hru, která vám po neúspěchu dá čas na rozčilení.
 • Ať dnes nikdo nezmizí z dohledu.
 • Ať vám každá vaše cesta otevře nové příležitosti a ať jsou všechny skvělé.
 • Ať nikdo nedokáže překonat vaše rekordy.
 • Kéž se vaše safari nepromění v prázdnou destrukci všeho živého.
 • Přeji vám živé dojmy, vzrušující události a bezpečný návrat.