– mezinárodní nechráněné názvy: ivermektin, vitamin E.

2. Léková forma: roztok pro perorální podání.

Ivermec® v 1 ml obsahuje jako účinné složky: ivermectin – 10 mg a tokoferol acetát (vitamin E) – 40 mg, stejně jako pomocné látky: diethylenglykolmonoethylether, polyoxyethylovaný-35-ricinový olej, benzylalkohol, čištěná voda.

3. Vzhledově je droga mírně opalescentní kapalina od bezbarvé po světle žlutou.

Doba použitelnosti léčivého přípravku Ivermek® při dodržení podmínek uchovávání v uzavřeném obalu výrobcem je 2 roky od data výroby, po prvním otevření originálního obalu – 42 dní. Použití přípravku Ivermek® po uplynutí doby použitelnosti je zakázáno.

4. Ivermek® pro perorální podání je k dispozici balený ve 20, 50, 100 ml polymerových lahvičkách a 500 ml a 1 litru v polymerových lahvičkách, uzavřených šroubovacími plastovými uzávěry s ovládáním prvního otevření.

Lahvičky léku o objemu 20, 50, 100 ml a polymerové lahvičky o objemu 500 ml mohou být baleny v jednotlivých kartonových obalech. Každé spotřebitelské balení je opatřeno návodem k použití léčivého přípravku.

5. Léčivý přípravek skladujte v uzavřeném obalu výrobcem, odděleně od potravin a krmiv, na místě chráněném před přímým slunečním zářením, při teplotě 0°C až 25°C.

6. Ivermek® by měl být skladován mimo dosah dětí.

7. Nespotřebovaný léčivý přípravek se likviduje v souladu s požadavky platné legislativy.

8. Ivermek® je dostupný bez lékařského předpisu veterináře.

II. Farmakologické vlastnosti

9. Ivermek® patří mezi antiparazitika systémového účinku ze třídy makrocyklických laktonů.

10. Ivermektin, který je součástí léčiva, má výrazný antiparazitický účinek na larvální a zralou fázi vývoje hlístic trávicího traktu, plic a očí, larvy podkožních, nosohltanových, žaludečních motýlů, vši, sarkoptoidy roztoči.

Mechanismus účinku ivermektinu spočívá v jeho vlivu na velikost proudu chloridových iontů membránami nervových a svalových buněk parazita. Hlavními cíli jsou chloridové kanály citlivé na glutamát a také receptory kyseliny gama-aminomáselné. Změna proudu iontů chlóru narušuje vedení nervových vzruchů, což vede k paralýze a smrti parazita.

Po perorálním podání ptákům se ivermektin dobře vstřebává z gastrointestinálního traktu, vstupuje do systémového oběhu, maximální koncentrace v krvi dosahuje po 1 hodině a je rovnoměrně distribuován v orgánech a tkáních. Ivermektin je vylučován z těla farmářských ptáků trusem.

ČTĚTE VÍCE
Jak rozumět škrkavkám nebo červům?

Podle stupně dopadu na tělo je Ivermek® podle GOST 12.1.007-76 klasifikován jako „středně nebezpečná“ látka (třída nebezpečnosti 3), účinná látka – ivermektin – je klasifikována jako „extrémně nebezpečná“ látka (třída nebezpečnosti 1). Droga v doporučených dávkách nemá embryotoxické, teratogenní ani mutagenní účinky a ve vnějším prostředí se rychle ničí. Droga je toxická pro včely, ale i ryby a další vodní organismy.

III. Postup aplikace

11. Ivermek® je předepisován pro terapeutické a profylaktické účely u arachnoentomózy a nematodózy. Kuřata (brojlerová kuřata, chovní ptáci, náhradní mláďata a drůbež v období línání) s ascaridiózou, heterokidózou, kapillariázou, entomózou způsobenou Aphaniptera spp., Menacanthus stramineus, Ceratophyllus gallinae, Menopon gallinae, akarózou způsobenou Dermanyssus tanmidocelinae , Dermatoryktes mutans.

12. Kontraindikací použití léku Ivermek® je individuální přecitlivělost ptáka na složky léku (včetně anamnézy). Použití léku u nemocných ptáků s infekčními chorobami a u podvyživených ptáků není povoleno.

13. Při práci s Ivermek® byste měli dodržovat obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léky.

Lidé s přecitlivělostí na složky léku by se měli vyhnout přímému kontaktu s Ivermek®. Při práci je zakázáno kouřit, pít a jíst. Po ukončení manipulace s přípravkem si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Prázdné obaly od drog se nesmí používat pro domácí účely, musí se likvidovat s domovním odpadem.

V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi očí je třeba je vypláchnout velkým množstvím vody. Pokud dojde k alergickým reakcím nebo pokud se lék náhodně dostane do lidského těla, měli byste okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (přineste s sebou návod k použití léku nebo etiketu).

14. Použití léku u nosnic a náhradních kuřat méně než 14 dní před začátkem snášky není povoleno, z důvodu hromadění ivermektinu ve vejcích.

15. U kuřat (brojlerů, chovných ptáků, náhradních mláďat a drůbeže v období línání) se Ivermec® podává perorálně skupinovou metodou s vodou na pití v denní dávce 0,04 ml na 1 kg hmotnosti ptáka (400 mcg ivermektinu na 1 kg hmotnosti ptáka).

Pro přípravu léčivého roztoku se Ivermek® v jedné dávce, vypočtené pro počet léčených ptáků, zředí v 1/4 denního příjmu pitné vody. Připravený léčivý roztok na háďátka vypijte jednou, na arachnoentomózu – třikrát: dvakrát s intervalem 24 hodin a poté jednou po 14 dnech.

ČTĚTE VÍCE
Jaké výhody dron přináší?

Aby se zajistilo, že pták dostane terapeutickou dávku léku, 2 hodiny před pitím roztoku se zastaví přívod pitné vody.

16. Při užívání léku Ivermek® v souladu s tímto návodem zpravidla nedochází k nežádoucím účinkům a komplikacím. V případě zvýšené individuální citlivosti ptáka na složky léčiva a výskytu alergických reakcí jsou předepsány antihistaminika a symptomatická terapie.

17. V případě předávkování lékem může pták zažít depresivní stav, třes, odmítání krmení a řídkou stolici. Neexistují žádné specifické prostředky detoxikace, používají se obecná opatření zaměřená na odstranění léku z těla a symptomatická terapie.

18. Ivermek® by se neměl užívat současně s léky obsahujícími makrocyklické laktony z důvodu možného vzájemného zesílení toxických účinků.

19. Nebyly zjištěny žádné specifické účinky léku při jeho prvním použití a vysazení.

20. Je třeba se vyvarovat porušení režimu užívání drog, protože to může vést ke snížení jeho účinnosti. Pokud je další léčba vynechána, měla by být provedena co nejdříve ve stejné dávce.

21. Porážka drůbeže na maso je povolena nejdříve 9 dní po posledním užití léku Ivermek®. V případě nucené porážky drůbeže před stanovenými lhůtami lze maso použít jako krmivo pro kožešinová zvířata.

VÝVOJ A VÝROBA PROFESIONÁLNÍCH VETERINÁRNÍCH LÉČIV

NITA-PHARM LLC, Rusko, 410010, Saratov, st. jim. Osipová V.I., č. 1.

tel./fax: +7 (8452) 338-600