Bezprostředně po narození jsou telata bezbranná vůči faktorům
prostředí a jsou nejzranitelnější vůči patogenům různých infekcí. Jejich nejdůležitější ochranu zajišťují mateřské protilátky, imunoglobuliny, které jsou obsaženy v kolostru. Správné krmení mlezivem je zásadní pro ochranu telat před nemocemi, jako je novorozenecký průjem a zápal plic.

Zajistit správné krmení mleziva může být problém, ale dodržování 5 jednoduchých pravidel vám pomůže dostat vaše tele do správného startu do života.

1. VČASNÝ

Schopnost absorbovat protilátky zůstává nejvyšší v prvních hodinách po narození telete a postupně mizí, jakmile dosáhne jednoho dne věku. Proto je nesmírně důležité, aby k prvnímu krmení mlezivem došlo nejpozději 1 hodinu po porodu. Navíc kvalita samotného mleziva také klesá každou hodinu po porodu o 3,7 %, takže je nutné colostrum odebrat co nejrychleji.

Schopnost telat absorbovat protilátky spolu s mlezivem rychle klesá během prvních 24 hodin života 1 .

2. MNOŽSTVÍ

Více množství = lepší imunitní ochrana. První porci mleziva v objemu 3,5 – 4 litry, což je přibližně 10 % tělesné hmotnosti telete, se doporučuje podat během první hodiny života a poté další 2 litry po 10-12 hodinách. Tele potřebuje ke konzumaci potřebného množství mleziva přibližně 20 minut nepřetržitého sání, případně lze k napití mleziva použít speciální hadičku (drencher).

Efekt krmení telat kolostrem v objemu 2 nebo 4 litry 2 .

2 l. 4 l.
Počet krav v každé skupině 37 31
Průměrný denní přírůstek hmotnosti 0,8 1,03
Věk při prvním oplodnění (měsíce) 14 13,5
% braku před ukončením 2. laktace 24,7 12,9
Celková dojivost za 1 a laktaci (kg) 16,044 17,072

3. KVALITA

Kvalita mleziva se může u jednotlivých kráv značně lišit. Například mlezivo jalovic z prvního telete obsahuje méně protilátek než mlezivo krav z druhého a třetího telete. Telatům podávejte pouze kvalitní kolostrum, které by mělo obsahovat vysokou koncentraci protilátek (minimálně 50 g/l IgG protilátek). Kvalitu kolostra lze kontrolovat pomocí kolostrometru nebo refraktometru.

4. VYČISTIT

Kolostrum je vynikající živnou půdou pro bakterie, které se při pokojové teplotě mohou každých 20 minut zdvojnásobit. Bakteriemi kontaminované kolostrum může vést ke snížení absorpce protilátek, nebo v horším případě způsobit, že tele onemocní příznaky, jako je sepse a průjem. Aby se tomu zabránilo, je třeba dodržovat hygienu při odběru, pití a skladování mleziva pro pozdější použití.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je nejlepší lék na třásněnky?

5. KONTROLA KRMENÍ MLEZIVA

Podle nedávné studie až 50 % telat nedostává potřebné množství mleziva a pouze 30 % telat získává dostatečnou úroveň kolostrální imunity 3 . Monitorování krmení mlezivem by se mělo skládat ze dvou fází: posouzení kvality mleziva a následné posouzení imunitního stavu telete.

Krok 1 – Posouzení kvality kolostra

Kvalitu kolostra (hladiny imunoglobulinů) lze posoudit stanovením jeho hustoty pomocí kolostrometru nebo Brixova refraktometru. Kvalitní kolostrum má hustotu minimálně 1,050 g/cm3 (>50 g/l imunoglobulinů). Bezpečnost a vhodnost kolostra ke konzumaci se navíc zjišťuje testem na mastitidu.

Krok 2 – Posuďte imunitní stav telete

Jednoduchou a rychlou metodou pro posouzení přenosu imunity na tele kolostrem je stanovení celkového obsahu bílkovin v krevním séru telat od 24 hodin do 7 dnů věku pomocí refraktometru. Při vynikajícím hospodaření s mlezivem toto číslo dosahuje 6-6,5 g/l (9 nebo více Brix %); alespoň 85 % telat by mělo mít hodnotu vyšší než 5,2 g/l (8,5 Brix %).

SKLADOVÁNÍ A PŘÍPRAVA COLOSTRA

Banka zmrazeného mleziva by měla být k dispozici pro případ, že mlezivo od matky není z toho či onoho důvodu vhodné pro krmení telat (nízká kvalita mleziva, obsah patogenů v něm atd.). Mlezivo se odebírá z prvního dojení od zdravých krav nepostižených mastitidou a RID-negativní, které je zmraženo na teplotu -18-24°C. Před zmrazením by mělo být mlezivo testováno, aby byla zajištěna jeho vysoká kvalita. Zmrazené kolostrum lze skladovat po dobu 6 měsíců. Pro krmení telete se mlezivo rozmrazuje ve vodní lázni o teplotě +40°C. K ohřevu mleziva nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu nebo vroucí vodu. Čerstvé mlezivo lze skladovat při pokojové teplotě ne déle než 1 hodinu. V chlazeném stavu by se mlezivo mělo spotřebovat do 2 dnů.

Pokud má vaše farma zdravotní problémy s telaty, použijte tuto tabulku k identifikaci slabých stránek v krmení mlezivem a vypracujte akční plán pro zlepšení hospodaření s mlezivem.

Pokud tedy není mlezivo správně zkrmováno, tele nezíská ochranu, což se následně projeví na jeho zdraví a vývoji, nízké produkci mléka a délce života. První vypití kolostra je rozhodující pro vytvoření kolostrální imunity u telat. Efektivní hospodaření s mlezivem zajistí zvířatům ochranu před nemocemi a vy ušetříte peníze za jejich léčbu a výměnu.

ČTĚTE VÍCE
Jak vysoko jedle dosahuje?

1. Faber a kol. (2005) Případová studie: Účinky požití mleziva na výkon laktace. The Professional Animal Scientist 21: 420-425.

2. Stott a kol. (1980) Kolostrální přenos imunoglobulinu u telat. Journal of Dairy Science 62. 1766-1773.

3. Zpráva o sledování nemocí zvířat na celém ostrově za rok 2012.

 • Условия использования
 • Předpisy o zpracování osobních údajů

návrat domů Královský výběr krmných doplňků!

650070 Kemerovo, ul. Tukhachevsky, 42 – kancelář 205
t.: 8 (3842) 31-21-05

ZJISTIT JAK

KRMIT

ŽE JO?

 • Dobrý start do života
 • Posilování imunity
 • Ochrana před život ohrožujícími nemocemi
 • Snížené ztráty telat

Důležitá pravidla krmení:

Zdraví telat přímo závisí na příjmu mleziva. Telata se rodí bez jakýchkoli protilátek na ochranu před nemocemi, tedy zcela bezbranná. Tyto protilátky musí získat výhradně z kolostra. V prvních 5-7 dnech života mohou být telata krmena pouze kravským kolostrem, protože. má složité složení a nelze jej nahradit. Kolostrum zajišťuje tvorbu pasivní imunity, aktivní imunita se vyvíjí pomalu, pouze ve 3-5 týdnech života. Do této doby je tele chráněno pouze protilátkami dodávanými s kolostrem. Nejdůležitější složkou kolostra jsou protilátky (IgG, IgA a IgM), imunitní buňky a imunomodulátory, které mají velký význam pro imunitní systém. Složky potravy (bílkoviny, tuky, laktóza), makro a mikroprvky, vitamíny, účinné látky a čistící látky ovlivňují metabolismus a činnost střev.

Vysoká účinnost kolostra závisí na dvou faktorech:

 • koncentrace imunoglobulinů
 • čas vzít kolostrum

Kolostrum lze považovat pouze za první mléko získané od krávy po otelení. Pouze toto první mléko obsahuje vysokou koncentraci imunoglobulinů. Již v druhém mléce je přítomno pouze 60 % dříve dostupných imunoglobulinů. Koncentrace imunoglobulinu v kolostru závisí také na věku krávy. Colostrum je nejkvalitnější od krav třetí a čtvrté laktace, protože obsahuje největší množství imunoglobulinů.

Pro kolostrum platí jedno pravidlo: „tele ho musí dostat brzy a ve velkém množství“. Protilátky získané spolu s kolostrem procházejí přes sliznici tenkého střeva do krve, odkud plní své ochranné funkce.

Schopnost imunoglobulinů proniknout do tenkého střeva nestrávená je možná pouze v prvních hodinách života telete. Sliznice tenkého střeva se postupem času stává méně propustná.

ČTĚTE VÍCE
Jak ošetřit rajčata pro mozaiku?

Proto by tele mělo během první půlhodiny života dostat 1,5 litru mleziva a v dalších 2 hodinách další 2 litry mleziva. První den by tele mělo vypít 4 až 5 litrů kolostra.

Výzkumy ukazují, že včasný příjem mleziva (v prvních třech hodinách života telete) podporuje nejen 100% pasivní imunitu, ale také postupný rozvoj 100% aktivní imunity.Pokud tele nedostává mlezivo do 8 hodin po narození, pasivní imunita dosáhne pouze 80 %, respektive imunitní systém již dospělých krav dosáhne pouze 80 % svého možného vývoje. Kráva se tak bude muset po zbytek života potýkat s následky pozdního příjmu kolostra.

Také má smysl zorganizovat rezervu mleziva pomocí zmrazení. Pokud je to nutné, kolostrum by se mělo pomalu rozmrazovat ve vodní lázni, ale nemělo by se zahřívat na více než 38ºC. V žádném případě nepoužívejte mikrovlnnou troubu, protože by došlo k denaturaci bílkovin v kolostru! Pití mleziva sondou je zbytečná práce, má smysl pouze pro telata, která sama mlezivo pít neumí. Při pájení přes sondu je třeba věnovat pozornost následujícím bodům:

 • Pájení musí probíhat správně.
 • Telata musí být schopna spolknout se.
 • Malá telata, zvláště po tomto typu krmení, se po dobu 12-24 hodin chovají více či méně depresivně.
 • Telení by mělo probíhat v čistém teletním boxu.
 • Dbejte na dostatek čerstvé a kvalitní slámy.
 • Pokud je to možné, telení by nemělo být umístěno ve stáji, ale spíše vedle dojící jednotky. Telecí box je nejlépe situovat venku, kde je dostatek čerstvého vzduchu, kyslíku a slunce, ale kde jej lze snadno sledovat.
 • Před dojením důkladně vyčistěte a vydezinfikujte vemeno krávy.
 • Kolostrum by mělo být hygienicky co nejčistší. Můžete se tak vyhnout mnoha nemocem.
 • Mlezivo ihned po otelení nadojte do čistého vědra se savičkou (1-2 litry) a podejte teleti.
 • Mlezivo by mělo být podáváno pomocí kbelíku nebo láhve s bradavkou. To umožňuje jasnou kontrolu nad kvalitou a načasováním příjmu kolostra. Při krmení telete přímo od krávy taková kontrola není možná.
 • První den dejte tele 4 až 5 litrů kolostra.
 • Pokud je možné podojit krávu bezprostředně před otelením, výsledné mlezivo zmrazte. Ihned po otelení mlezivo pomalu rozmrazte ve vodní lázni a zahřejte na 38ºC. Toto mlezivo vypijte během prvních tří hodin života telete, protože toto mlezivo obsahuje nejvíce ochranných látek a může tele chránit před infekcemi.
 • Kvalitu kolostra zkontrolujte pomocí ariometru. Imunobiologická hodnota mleziva je dána obsaženými imunoglobuliny, jejichž koncentrace v mlezivu první dojivosti musí být minimálně 60 g/l, přičemž obsah IgG musí být minimálně 75 %.
 • Také měřením konzistence mleziva je velmi snadné určit jeho kvalitu. Kolostrum by mělo mít krémovou konzistenci.
 • Zásobu telete imunoglobulinem lze zkontrolovat pomocí krevního proteinového testu (telata by neměla být starší než 4 dny). Zásoba telete imunoglobuliny je dobrá, pokud je obsah bílkovin v krvi vyšší než 50 g/l.
 • Ihned po otelení by se tele mělo přemístit z kotce ven, aby nepřišlo do styku s patogeny od matky nebo jiných krav.
 • Tele se vyvádí ven až po uschnutí, jinak může dojít k podchlazení.
 • Zajistěte telatům domečky, kde mohou získat dostatek světla, vzduchu a v klidu vyrůstat. Domy umístěte tak, aby v nich nebyl průvan.
ČTĚTE VÍCE
Proč nemůžete ohřát těstoviny?

Konkrétní doporučení pro úspěšné dosažení cílů vašeho podniku získáte položením otázky našemu konzultantovi.