Tinktura pelyňku – normalizovat trávicí procesy, obnovit a zlepšit chuť k jídlu.

KOMPOZICE

Jako aktivní složky obsahuje seskviterpenové laktony – 0,6% a pomocnou látku – ethylalkohol 64-70% – až 100%.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Pelyňková tinktura patří do skupiny bylinných léků pro normalizaci trávicích procesů.

Seskviterpenové laktony obsažené v droze jsou klasifikovány jako hořké glykosidy nebo hořčiny. Při vnitřním užití hořká droga, dráždí chuťová nervová zakončení, reflexně prostřednictvím centrálního nervového systému a autonomní inervace zvyšuje slinění, sekreci žaludeční šťávy, pankreatické šťávy a žluči, což pomáhá zlepšit prokrvení, obnovit pohyblivost, sekreci, enzymatickou aktivitu a absorpční kapacita střeva.

Podle stupně dopadu na tělo je tinktura pelyňku podle GOST 12.1.007-76 klasifikována jako látka s nízkým rizikem (třída nebezpečnosti 4).

DÁVKOVÁNÍ A APLIKACE

Lék se podává perorálně 1-2x denně po dobu 1-4 dnů v následujících dávkách (dávky čistého léku):

dobytek (dospělé zvíře) 4,0-8,0 ml na hlavu
telata do 6 měsíců 2,0-4,0 ml na hlavu
ovce, kozy 0,2-1,0 ml na hlavu

Před použitím se tinktura pelyňku zředí vodou na pití v poměru 1:5-1:10.

SPECIÁLNÍ INSTRUKCE

V případě předávkování lékem se může u zvířete objevit hypersalivace, zvýšená stolice a močení. Tyto příznaky jsou krátkodobé a nevyžadují použití terapeutických činidel.

Neexistují žádné informace o neslučitelnosti pelyňkové tinktury s jinými léky a doplňkovými látkami v krmivech.

Produkty živočišného původu získané ze zvířat po použití pelyňkové tinktury v souladu s tímto návodem se používají bez omezení.

OSOBNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Při práci s tinkturou pelyňku byste měli dodržovat obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léky.

V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi očí je třeba je vypláchnout velkým množstvím vody. Lidé s přecitlivělostí na složky léku by se měli vyhýbat přímému kontaktu s Pelyňkovou tinkturou. Pokud dojde k alergickým reakcím nebo pokud se lék náhodně dostane do lidského těla, měli byste okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (mějte s sebou návod k použití léku nebo štítek).

Prázdné lahvičky od drog se nesmí používat pro domácí účely, musí se likvidovat s domovním odpadem.

KONTRAINDIKACE

Kontraindikací užívání léku je zvýšená individuální citlivost zvířete na složky léku (včetně anamnézy).

ČTĚTE VÍCE
Jak zpracovat OSB desky pro lakování?

VEDLEJŠÍ EFEKTY

Při užívání pelyňkové tinktury v souladu s tímto návodem zpravidla nedochází k nežádoucím účinkům ani komplikacím. Pokud se zvýší individuální citlivost zvířete na složky léku a dojde k alergickým reakcím, jeho použití se zastaví a v případě potřeby jsou zvířeti předepsány antihistaminika.

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

Pelyňkovou tinkturu skladujte v uzavřeném obalu výrobce, v suchu, chráněném před přímým slunečním zářením, odděleně od potravin a krmiv, při teplotě od 0°C do 25°C.

Doba použitelnosti léku při dodržení podmínek skladování je 3 roky od data výroby. Po uplynutí doby použitelnosti je zakázáno používat pelyňkovou tinkturu.

BALENÍ

Polymerová lahvička 100 ml.