Označte možnosti odpovědí, ve kterých chybí stejné písmeno ve všech slovech stejného řádku. Zapište si čísla odpovědí.

1) slunce..zralý, vodotěsný..třtina, k..mandant
2) podporovat, vidět (trávu), obdivovat (talentu)
3) ochránce (tygrů), žehnat, roztomilý
4) věnování (příteli), nedosažitelné, hovor
5) bl..stet, s..din (ve vlasech), cca..ryat (hádal se)
Odpověď: 124

↑ Algoritmus pro dokončení úkolu 9 zkoušky Unified State:

1) Umístěte akcenty do slov.
2) Vyber slova se stejným kořenem. Je nutné vybrat co nejvíce slov se stejným kořenem (změna předpon, zapamatování dalších slovních druhů se stejným kořenem a významem). Společnou částí je kořen.
Je důležité si uvědomit, že nedokonavá slovesa nelze testovat s dokonavými slovesy.
Například, testovací slovo pro „být pozdě“ by bylo LATE, ne být pozdě.
3) Pamatujte na výjimky v tématu „Střídavé samohlásky v kořeni“.
4) Nezapomeňte na stejnojmenné kořeny. Například MER – PEACE je alternace ve významech „umřít, zmrznout“, ale ve významech „zkoušet si šaty, usmiřovat nepřátele“ – u kořene je testovaná samohláska.
5) Pokud potřebujete najít kořenovou samohlásku, kterou chcete testovat, pak je důležité vybrat slovo se stejným kořenem se stejným významem, kde je samohláska ve zdůrazněné pozici (lepší než jiný slovní druh)
6) Odpověď může obsahovat 2 až 4 číslice. To může být vodítko. Pokud jste našli pouze jednu možnost odpovědi, pak jste úlohu vyřešili špatně.

↑ Nepřízvučná střídavá samohláska v kořenu

↑ Samohláska zásadně závisí na přízvuku

GAR-/GOR- Bez důrazu se píše O: opalovat se, spálit, spálit, spálit, spálit, vypálit, spálit, hořlavost atd.

Výjimky: spáleniny, spálené zbytky

Nejsou kořeny se střídáním stejnojmenné kořeny ve slovech: kovat, smutek, smutek, hořet, smutek, smutek, smutek, utrápený, utrápený, truchlit, hořký, hořký, hořčice, hořčice, hořčice.

KLAN-/KLON- Bez stresu se píše O a pod stresem píšeme to, co slyšíme: uklonit se, uklonit, ohnout, neohebný, uklonit se, uklonit se, uklonit se, uklonit se, uklonit se, uklonit se, vyhnout se, pokleknout, pokleknout atd.

TVAR-/TVOR Bez stresu se píše O a pod stresem píšeme to, co slyšíme: tvořit, charitativní, tvořit, vstávat, tvořit, zduchovnět, personifikovat, přetvářet, přetvářet, předstírat, rozpouštět, řešit, tvořit, tvořit, pandemonium, tvoření, tvořivý , tvořit, uspokojovat atd.

ČTĚTE VÍCE
Proč mýval všechno myje?

Nejsou kořeny se střídáním stejnojmenné kořeny ve slovech: zavřít, zavírat, zavírat, zavírat.

ZAR-/ZOR A se píše bez důrazu: svítání, záře, blesk, osvětlení, osvětlit, robin (pták), záře, zářivý, svítání (množné číslo), svítání, zorenka, zoryushka atd.

Nejsou kořeny se střídáním homonymní kořeny ve slov : toužit, toužit, pohled, dohled, recenze, špehovat, bystrý; rozpustilý, rozpustilý, rozpustilý, rozpustilý, ostuda, vzor

PLAVAT-/PLAVAT-/PLAVAT- A se píše bez důrazu: plovoucí, ploutev, plovák, plavák (tráva), plavák (brouk), plavák, plavat.

Výjimky: plavec, plavkyně.

↑ Samohláska zásadně závisí na souhláskách zásadně

PAH-/FAL- Před G píšeme A, před F píšeme O: konstatovat, vnucovat, vnucovat, spoléhat se, navrhovat, přikládat, rozkládat, sčítat, přívlastek, ležet, ležet, posunout atd.

SKOK (SKOK) SKOK (SKOCH) Nepřízvučné A se píše před K, nepřízvučné O – před H: skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, švihadlo, skok, vyskočení, skok, skok, skok, skok atd.

RAS(T)-/ROS-RASH A se píše před ST a Ш a O se píše před C: růst, růst, přerůstat, růst, růst, růst, klíčit, rostlina, rostlina, věk, věk, růst, zralý, houština, podrost, výhonek, vyrůst, atd.

Výjimky: Rostok, lichvář, Rostislav, Rostov, průmysl.

↑ Samohláska zásadně závisí na významu

RAVN- psáno slovy s významem „rovná se komu/čemu, shodná s kým/čem“, „srovnání“: vyrovnat (síly), vyrovnat (v řadách), vyrovnat (třída příkazů se vyrovnala), vyrovnat , vyrovnat se (koho, koho s kým), vyrovnat se (co je co, v hodnosti, ve formaci nebo prvně), vyrovnat se (s někým v něčem, v úspěchu, ve znalostech), vyrovnat se (v právech ); všichni stejně, na rovném základě (syn pracuje stejně jako otec)

ROVN- psáno slovy s významem „rovný, hladký, stabilní, rovný, jednotný“: úroveň (o hraně, linii, rovině), úroveň (hladká), úroveň (vyhladit)

Výjimky: plain, peer, level, equal

MAC— Píše se slovy s významem „ponořit do kapaliny“: dunk, dunk, dunk, dip atd.

IOC – Píše se slovy s významem „propustit tekutinu, zmoknout“: zmoknout, zmoknout, zmoknout, zmoknout atd.

V nepřízvučném kořeni MOCH se píše O: mokré s různými předponami, nasáklé.

↑ Samohláska zásadně závisí na sufixu

↑ O/A

Pokud je za kořenem přípona A, pak u kořene píšeme A, pokud není přípona A, píšeme u kořene O
KOS-/KAS-: dotyk, dotyk, dotyk, dotyk, tečna, tečna, dotyk, dotyk, rigorózní, dotyk, přijít do kontaktu atd.
Nejsou kořeny se střídáním stejnojmenné kořeny ve slovech: cop- (kosit, sekat, kosa (nářadí), cop- (šikmý, bokem, šikmo) a cop- (pigtail, cop (typ účesu).

ČTĚTE VÍCE
Jak léčit bakteriózu na rajčatech?

↑ E/I

Pokud za kořenem následuje přípona A, pak se kořen zapíše I

BER-/BIR-: Vyberu si, naberu, naberu, vyberu, vyberu, vyberu, shromáždím, vytřídím, kolektivní, selektivní atd.

ZÁŘIT (S, ST, SH)/ BLIST: záblesk, jiskra, brilantní, jiskra, jiskra, brilantní atd.

DER-/DIR-: Já to vytrhnu, ty to vytrhneš, já se s tím poperu, vytrhnu to, najdu na tom chybu, utrhnu to, vytrhnu to, Vytrhnu to, vytrhnu to atd.

MER-/WORLD-: zmrazit, zmrazit, zabít, smrtelný, k smrti, vymřít, zemřít, vyhynutí, zmrazit atd.

Homonymní kořeny ve slovech nejsou kořeny se střídáním: mer – s významem „měřit, měřit“ (vyzkoušet) a mir – s významem „mír“ (uklidnit, usmířit)

PER-/ PIR-: naklánět se, zamykat, zamykat, odemykat, zamykat, naklánět, dupat, zapírat atd.

TER-/TYR-: třít, třít, otřít, mazat, otřít, otřít, otřít, třít atd.

BURN-/JIG: vyhořel, vyhořet, zapálit, vyhořet, zapálit, zapálit, podpálit atp.

OCEL-/OCEL: položit, položit, položit, položit, rozložit, rozložit, položit, znovu položit atd.

CHAT/CHIT: odečíst, dokonce, odpočet, odečíst, preferovat, zvážit, ctít, obdivovatel, úcta atd.

Výjimky: kombinovat, kombinovat

A(I)/IM/EM a A(I)/IN: sbírat – brát; mít, majetek, majetek, výhoda, mít, majetek, přednostní, neuvěřitelný, naslouchat, pozornost, pozorný, vnímat, vzít si, otravovat, zabírat, bavit, najímat, objímat, odnést, přijmout, pochopit, zvýšit, podniknout, podnikatel, zaměstnavatel, odstranit, odstranit, odebrat.

Mezi kořeny se střídáním A(I)/IM/EM a A(I)/IN také patří:

STISKNĚTE/JEN: mačkat, mačkat, svírat aj. předpony od slovesa sklízet

JIN/JA: sklízet – mačkat

PIN/PYA: ukřižovat, kopat, kopat, koktat, interpunkce – ukřižovat, čárka

MIN/MY: promáčknutí, drcení, drcení, drcení, zahřívání, drcení – promáčknutí, drcení, paměť, zapamatování, památný, památník, zapamatování (a předpony zapamatování, zmínky, zapamatování, připomenutí, zapamatování), připomenutí, vzpomínka atd.

CHIN/CHA: začít, začít, iniciátor, začátek, začátečník – začít

KLÍN/KLÍČ: vyčarovat, zaklínat, proklínat – zaklínat, proklínat, proklínat, zaklínat, přísahat, přísahat, proklínat

Výjimky: zářez, zářez, zářez, zářez, zářez, sekat, tvary slovesa proklínat (proklínat, proklínat), pamatovat si, zmínit se, pamatovat si, zmáčknout

↑ Ověřené samohlásky v kořenu

Pravopis nepřízvučných samohlásek v kořenech se kontroluje výběrem slov a tvarů slov, kde je tato samohláska ve zdůrazněné poloze:

ČTĚTE VÍCE
Kdy umře roztoč pavouk?

Spálit (mluvit), zahřát (horko) mladý (mládí)

Nepřízvučnou samohlásku kořene nelze ověřit u nedokonavých sloves s příponou ИВА(ИВА)

Například: mlčet, protože mlčky, ač mlčet; vyhodit, vyhodit, alespoň vyhodit atd.

Mezi slovy s testovanou samohláskou se často vyskytují homofonní kořeny, obvykle je u slova s ​​takovým kořenem uvedeno slovo v závorce, které pomáhá pochopit význam slova.

To entwine (vítr) – entwine (kroucení);
Frekvence (často) – čistota (čistá);
Hřídele (val) – vůl (vůl);
Pospěš si (spěchej) – odepiš to (píše);
Šednout (šednout) – sedět (sedět);
Slepá (modelovací) – slepit (lepící);
upevnit (sponku) – vrzat (vrzat);
Rozpustit (zřídka) – vypustit (řádek);
Osvětlit (světlo) – zasvětit (svatost);
Otevřít (závěrka) – vařit (vařit);
Umyjte se (napijte se) – začněte zpívat (zpívat);
Urazit (urazit) – pobíhat (běhat);
Zkoušet (měřit) – usmířit (mír);
Old-timer (starý) – hlídaný (hlídač);
rozvíjet (vývoj) – třepetat (foukat);
opláchnout (oplachovat) – laskat (hladit);
žvýkal (žvýkal) – žil (živě);
zpívat (zpívat) – pít (pít);
napodobovat (dráždit) – třást se (třesem);
prosit (prosit) – belittle (málo);
válet se (roll) – válet se (kočka);
vidět (vidět) – blednout (vadnout);
plomba (raft) – zaplatit (platba).
Stoupat (šplhat) – lízat (lízat)
Země (země) – zima (zimy)
Maly (malý) – moly (mol)
Glow (glow) – píchnutí (pick)
Zapínání (prošívané) – zapínání (tahové)
Údolí (údolí) – v dálce (vzdálenost)
Nejkratší (krátký) – nejpokornější (pokorný)

↑ Neověřitelné samohlásky v kořenu

Pravopis neověřených nepřízvučných samohlásek zásadně určuje slovník.

Dávejte pozor.

V úkolech Jednotné státní zkoušky se často vyskytují stejná slova, ve kterých chybí různé samohlásky.

Jedno slovo může patřit do skupiny slov s nezaškrtnutou samohláskou v kořeni nebo do skupiny slov se zaškrtávací samohláskou.

Horizontální – chybí nezaškrtnutá samohláska.

Horizontal..ntal – chybí testovaná kořenová samohláska, testovací slovo je horizontální.

↑ Slovníková slova (příklady slov s neověřenými nepřízvučnými samohláskami v kořeni 2024)

zapsaný
předplatné
meruňka, meruňka
akademie, akademik
akvamarín
akvarel, akvarel
doprovázet, doprovázet
anotace
mezanin
tleskat, tleskat
aparát
chuť k jídlu
aroma, voňavé
architekt, architektura
asfalt, asfalt
atmosféra, atmosférický
přitažlivost
aukce
zavazadla, zavazadla
karmínová, fialová, karmínová
rovnováha, rovnováha
balkon, balkon
basreliéf
basketbal, basketbal
povodí
bříza, bříza
tyrkysový
bohatý, bohatství
hrdina
brožura
бюллетень
vakcína, očkování, očkování
možnost, variabilní
kolo, kolo
vermicelli
lobby
veterán, veterán
vinaigrette
virtuální
virtuos, virtuos
vitráže, vitráže
majitel, vlastní
předmět, námitka
volejbal, volejbal
představte si, představte si
ztělesňovat, ztělesňovat, ztělesňovat
dojem, dojem
expresivní, expresivní
vyjádřit, výraz
trávník
galaxie, galaktický
galerie
harmonie, harmonický
posádka
geolog, geolog
hrdina, hrdinství, hrdinství
hypotéza, hypotetický
hormon
horko
horizont, horizontální
gramatika, gramatika
gramotnost, gramotný
obrovský
objemný, hromadit se
rozprava
prohlášení
dekorace, dekor
pochoutka
delikátní
demokrat, demokrat
demonstrovat, demonstrovat
dialog, dialog, dialogický
диапазон
dynamika, dynamika, dynamika
dirigent, vedení
výpravčí, výpravčí
vzdálenost, dálkový
kázeň, kázeň, kázeň
touha, touha
žirafa
žokej
porota
představit, seznámit se, seznámení
slavný
ohlašovat
ignorovat
ideální, idealizovat, idealista
závislý
iluze, iluzionista
individuální, individuální
hoarfrost
inženýr, strojírenství, strojírenství
iniciativní, podnikavý
intelekt, inteligentní
intelektuál, inteligence, inteligence
intenzivní
interiér, interiér
zkreslit
pravda, pravda
kampaň (událost)
skříň
dovolené
gimp
kanonáda
kancelářské potřeby
kapuce
kardinál
karikatura, karikatura, karikaturista
kosatka (pták z rodiny vlaštovčích)
katakomby
katastrofa
kvalifikace
účtenka
kino
zrádný, podvod
čaroděj, kouzlit, čarodějnictví
váhání, váhání
tým, kolektiv
sběratelský, sběratelský, sběratelský
kolosální
houpat, houpat se
kombinovat, kombinovat
komedie, komedie
firma (skupina lidí, firma)
kompetentní
složka
počítač, počítač
pohodlí, pohodlné
конверт
konkurent, konkurence
kontinent
konference
konflikt, konflikt
hořák
svítidlo
hnědý
košík
král, království
kosatka (savec z rodiny delfínů)
vesmírný, kosmický
černá tma
bludiště
rook
legenda, legendární
milovat
liberální, liberální
lingvistika, lingvistika
major, major
materiál, materiál, materialismus, materializovat
okamžik, okamžik
mentalita, mentální
poledník
událost
metafora, metafora
mechanismus, mechanický
minerální, minerální
monolit, monolit
moratorium
motivovat, motivovat, motivovat
vzpoura, vzpurný
hmyzu
užívat si, užívat si
nedosažitelný
povídka
šarm
bydlet, obyvatel
objevovat
čich
bránit, bránit
překonat
zlomyslný
opatrovník, opatrovník
optimista, optimista
skleníku
orbitální, orbitální
organizovat, organizovat
originál
orientační bod, orientovat, navigovat, orientovat
ornament
opatrně, opatrně
důstojník, důstojník
omráčený, ohromující, omráčený
zahrada před domem
paleta
panorama, panoramatický
skořápky
odstavec
paradoxní, paradoxní
padák
vlastenec, vlastenectví, vlastenectví
krajina, krajina
zábradlí
období, periodický
pesimista, pesimista
pravý
napodobovat, napodobovat, napodobovat
pozice
mír
generace
polemický, polemický
leštit, leštit
zasáhnout, porazit
překvapit, úžasné
návštěva, návštěva, návštěvník
obvykle správné
předběžný
představení
prezident, prezidentský
prezidium
přeměna, přeměna
transformovat, převádět, transformátor
překonat, překonat
precedens
výsada, privilegovaný
primitivní
priorita, priorita
provincie, provincie
provokovat
bystrý
chladič
racionální, racionalizovat
realista, realistický, realismus
ředitel, ředitel
rezidenta
bydliště
řemeslo, ruční práce
restaurování, restaurování
abstraktní, abstraktní
reforma, reformátor, reforma
recenze, recenzent, recenze
rétorika, rétorika
vrstevníci
romantika, romantika, romantika
pozdravit, pozdravit
satira, satirický
svárlivý
svědka
sezóna, sezónní
sympatie, roztomilé
symptom
symfonie, symfonický
synchronní
šeřík, šeřík
systematizovat, systematizovat
zmatek
vybavit, vybavit
tajný
sonet
soutěžit, soutěžit
sociální
Spartakiáda
klid
stadión
stipendium
pojistit, pojištění
snažení, aspirace
suverenita, suverenita
soumrak, soumrak
talent, talentovaný
teorie, teoretická
území, územní
oslava, slavnostní
tradice, tradiční
šablona, ​​šablona
úzkost, úzkost, rušit
tramvaj, tramvaj
trolejbus, trolejbus
rákos, rákos
chodník
bažina
léčit, léčit, léčit
univerzita, univerzita
unikátní
zničit
zraněný, zraněný
fantazie, fantastické
festival
postava, postava
finance, finanční
fialová
fragment, fragmentární
frazeologie, frazeologismus
chaos, chaos
charakter, typický, charakterizovat
cement, cement
civilizace, civilizace, civilizace
cyklón
válec, válcový
citát, citát
cikán, cikán
kuřátko
špičky, špičky
člověk, člověk
šampion, přebor, šampion
čára
evoluce, vyvíjet se
ekonomika, ekonomický, ekonomický
experimentovat, experimentovat, experimentovat
exponát
elektronika, elektro
encyklopedie, encyklopedista, encykloped
podstavec
čokoláda, čokoláda
dálnice, dálnice
šofér, šofér

ČTĚTE VÍCE
Kdy můžete rozdělit levandulový keř?

* Jsou použita slova ze seznamu zpracovatelé kontrolních měřících materiálů (zdroj: “Navigátor sebepřípravy na Jednotnou státní zkoušku 2024”)

! Připraveno na základě seznamu test (ve formátu testu Unified State Exam) „Neověřitelné samohlásky v kořenu“