Metoda kapkové závlahy má mnoho výhod: zajišťuje ekonomické využití vody, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, zkracuje dobu zrání plodin a zvyšuje produktivitu.

Co je to odkapávací páska?

 • vstupní filtr, který chrání zařízení před ucpáním;
 • labyrint nezbytný pro kompenzaci tlaku;
 • odtoková nádrž, kde se hromadí voda;
 • otvor, ze kterého odtéká voda.

Voda vstupuje do labyrintového kanálku odkapávací pásky přes vstupní filtr, kde se oddělují cizí vměstky. Prochází labyrintem, který reguluje tlak a průtok, vstupuje do odtokové nádrže, odkud se otvory v přesně dávkovaném objemu dostává do země. Instalace odkapávacích pásek se provádí otvory směrem nahoru.

Existují dva hlavní typy odkapávacích pásek: štěrbinové a emitorové. Pojďme se na každou z nich podívat blíže.

Výhody odkapávací pásky

Kapkové zavlažování je zásadně nový přístup k zavlažování. Umožňuje výrazně snížit spotřebu vody a zajistit přísun živin přímo ke kořenům rostlin. V důsledku toho se zvyšuje produktivita pěstovaných plodin, snižuje se počet plevelů a zpomaluje se jejich růst a vývoj. Vlhkost nespadá na listy, což zabraňuje jejich spálení a zabraňuje rozvoji chorob. Na povrchu půdy se nevytváří kůra, což znamená, že lépe dýchá. Agrotechnické zpracování je zjednodušeno díky suché rozteči řádků.

Ale nejdůležitější výhodou kapkovací pásky pro zavlažování je, že investice do tohoto typu zavlažování se vrátí mnohem rychleji než do jakéhokoli jiného.

Druhy odkapávacích pásek

Systémy kapkové závlahy se liší typem přívodu vody, ručním nebo automatickým nastavením, pozemní nebo podzemní instalací. Výběr závisí na vlastnostech plochy pro zavlažování a její velikosti, potřebách pěstované plodiny a zdrojích zemědělce (lidských a finančních).

V závislosti na principu činnosti se odkapávací pásky dělí na dva hlavní typy: štěrbinové a emitorové. Každý z nich má svůj vlastní princip fungování a design. Jak štěrbinová, tak i emitorová kapací páska mají řadu funkcí, které je třeba vzít v úvahu během procesu návrhu zavlažovacího systému. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Drážkovaná odkapávací páska

Drážkovaná páska získala svůj název podle typu otvorů, ze kterých odtéká voda. Mají úzký a tenký tvar a vyrábí se pomocí nože nebo laseru. Voda, která prošla filtrem, vstupuje do vnitřního labyrintového systému, kde je kompenzován tlak, a pomalu po kapkách vychází z otvoru. Tato konstrukce může pracovat při nízkém tlaku a vyznačuje se rovnoměrným průtokem vody.

Emitorová kapací páska

Emitorová páska je pojmenována podle části (emitoru), která odlišuje design této pásky od jiných podobných. Všechny hlavní prvky: vstupní filtr, labyrint, výstup jsou umístěny uvnitř tohoto kapátka. Konstrukce je samočistící, takže se uvnitř labyrintu nehromadí žádné znečišťující částice.

Emitorová páska má jednu vlastnost, která se projevuje při mechanizovaném vykládání na pole. Stohovače odkapávací pásky se liší designem, ale mají podobné prvky (válce, ohyby), kterými procházejí při silném tahu zářič může poškodit stěnu odkapávací pásky.

Abyste tomuto jevu zabránili, můžete použít pásky s krátkým a měkkým emitorem. A také použít prvky (válce, ohyby) s velkým poloměrem ohybu při návrhu vrstev okapní pásky. Je důležité zajistit, aby se cívka s odkapávací páskou volně otáčela, zabrání se tak silnému pnutí a poškození pásky během instalace.

Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi štěrbinovými a emitorovými kapacími páskami?

Podívejme se na podobnosti a rozdíly mezi těmito typy odkapávacích pásek.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody amarantu urbech?

Podobnosti:

 1. Jak štěrbinové, tak emitorové pásky umožňují přesné zavlažování rostlin.
 2. Drážkované a emitorové kapací pásky jsou stejně odolné proti ucpání, protože mají prvky podobné parametry a funkcemi (filtr, labyrint, bazén, výpust vody).
 3. Cena odkapávacích pásek se neliší v závislosti na typu, je ovlivněna parametry jako je tloušťka stěny, rozteč kapaček a návin dodávané cívky odkapávací pásky.

Rozdíly:

Hlavní rozdíl spočívá v designu pásků: umístění a implementace prvků součásti. Ve štěrbinové pásce je uvnitř po celé délce zabudován labyrintový kanál a skrz štěrbiny je vykopávána voda. V místnosti emitoru jsou po celé délce pásky instalovány minikapky speciální konstrukce.

Při použití na dlouhé vzdálenosti se páska emitoru osvědčila lépe: ve srovnání s páskou s drážkou poskytuje rovnoměrnější proud vody.

Přes drobné rozdíly se štěrbinové a emitorové pásky od sebe prakticky neliší. Při výběru optimálního provedení byste měli věnovat pozornost významnějším charakteristikám, které jsou důležité při zalévání: stoupání kapátek, průtok vody z každého kapátka a tloušťka stěny okapnice.

K čemu se používá odkapávací páska: pro jaké plodiny a farmy je vhodná?

Kapková závlaha se výborně osvědčila jak u velkých zemědělských výrobců, tak u malých farem. Metoda se používá pro pěstování zeleniny a melounů, ovocných stromů, keřů bobulovin, květinových a okrasných výsadeb. Jedná se o oboustranně výhodnou variantu pro skleník i otevřenou půdu. Pomocí odkapávací pásky můžete uspořádat optimalizované a správné zavlažování na místě s libovolnými krajinnými prvky.

I na chudých půdách a v suchých podnebích vám použití kapkové zavlažovací pásky umožní získat dobrou sklizeň. Podle statistik se produktivita zvyšuje o 20–40 % u ovocných plodin a hroznů a o 50–80 % u zeleniny.

Kritéria pro výběr odkapávací pásky

Pojďme se zabývat hlavními charakteristikami, které je třeba vzít v úvahu při výběru kapací pásky pro zavlažovací systém:

Proud vody

Spotřeba vody z každého kapátka nebo rychlost nalévání závisí na typu půdy, na které bude plodina pěstována.

Na hlinitých půdách, které lépe zadržují vlhkost, se doporučuje používat zářiče s průtokem 0,75–1,35 l/hod. Pro sušší písčité půdy jsou indikovány zářiče s průtokem vody 1,6–2,4 l/h.

Rozteč kapátka

Rozteč odkapávání je vzdálenost mezi emitory v odkapávací pásce. Záleží na druhu pěstované plodiny: některé rostliny vyžadují výsadbu na větší vzdálenost, jiné na menší vzdálenost.

Nejmenší krok, od 10 do 20 cm, je potřeba při pěstování mrkve, cibule, česneku a bylinek. Průměrný krok, od 25 do 30 cm, se používá při výsadbě jahod, brambor, rajčat, paprik a okurek. Velký krok, od 40 do 50 cm, je určen pro zalévání cukety, melounů a kukuřice.

Tloušťka stěny okapní pásky

Tento parametr ovlivňuje mechanickou pevnost okapnice a tím i její životnost. K dispozici v různých tloušťkách stěn:

 • 5 mil (0,125 mm) – tato páska vyžaduje pečlivé zacházení a zpravidla se nepoužívá déle než rok, takže je vhodná pro pěstování rychle dozrávajících plodin na měkkých půdách;
 • 6 mil (0,15 mm) – standardní páska, vhodná na pole a usedlosti s běžnou půdou;
 • 8 mil (0,2 mm) – odolná páska, vhodná pro pěstování rostlin s dlouhou dobou zrání, při opatrném zacházení lze použít dvě sezóny;
 • 10 mil (0,25 mm) – univerzální páska pro jakýkoli typ půdy, včetně kamenité, je odolná proti mechanickému poškození a poškození zvěří, lze ji používat déle než jednu sezónu;
 • 15 mil (0,375 mm) – silnostěnná páska, používaná na kamenitých půdách a tam, kde je vysoké riziko poškození.
ČTĚTE VÍCE
Co jsou tito velcí černí mravenci?

Cena okapnice závisí na tloušťce stěny. Proto musí být volba provedena v souladu s předpokládanou dobou používání a provozními podmínkami.

Doporučení pro výběr odkapávací pásky

 1. Pro uspořádání systému kapkové závlahy ve skleníku, na poli nebo na zahradě je vhodný jakýkoli typ pásky (štěrbina nebo zářič), hlavní věcí je koupit certifikovaný produkt od spolehlivého výrobce.
 2. Hlavní parametry, kterým byste měli věnovat pozornost, jsou rychlost nalévání, rozteč kapátka a tloušťka stěn pásky.
 3. V aridním klimatu s písčitými půdami se doporučuje používat okapové pásky s průtokem vyšším než 1,6 l/hod., na jílovitých půdách nižším.
 4. Rozteč kapátka zvolte v souladu se schématem výsadby: pro hustě vysázené plodiny by měla být menší, pro keřovité plodiny by měla být větší. Hlavním pravidlem je, že voda musí proudit do kořenového systému každé rostliny.
 5. Tloušťku stěny okapnice zvolte podle typu půdy a podmínek použití: pro výsadbu zeleně v malém skleníku je vhodná nejtenčí páska, pro bramborová pole na kamenité půdě se vyplatí pořídit silnostěnnou verzi .

Specialisté společnosti New Age of Agricultural Technologies provedou veškeré inženýrské výpočty, provedou instalaci v terénu a vyškolí specialisty na správnou manipulaci se systémem kapkové závlahy tak, abyste získali maximální výnos a zisk.

Jak nainstalovat odkapávací pásku

Kapková zavlažovací páska se instaluje pomocí plastových tvarovek. Páska je položena podél každé řady nebo mezi dvěma sousedními řadami. Předpoklad: musí být položen tak, aby otvory kapátka směřovaly nahoru. Rozvodné potrubí ve formě PVC hadice nebo polyetylenové trubky je položeno kolmo na pásky, které se od něj v obou směrech rozbíhají. Konce trubek jsou ucpané a potrubí je připojeno k vybranému zdroji zásobování vodou: studna, hydrant nebo běžný vodovod. Aby systém kapkové závlahy fungoval jako hodinky, je lepší zapojit do tvorby projektu a instalace zařízení profesionály, kteří provedou veškeré inženýrské výpočty, provedou instalaci v terénu a vyškolí specialisty na správnou manipulaci s kapkovou závlahou. systém, abyste mohli získat maximální výnos a zisk.

Doporučení pro použití odkapávací pásky

 • Okamžitě propláchněte odkapávací potrubí. Při provozu systému je nutné pravidelně (nejméně jednou za dva týdny) otevírat konce odkapávacích potrubí a proplachovat je.
 • Vyčistěte potrubí. Často před demontáží systému kapkové závlahy není celý systém propláchnut, což má za následek, že uvnitř potrubí zůstávají částice nečistot a řasy. Aby se tomu zabránilo, je nutné před demontáží kapkového závlahového systému na konci sezóny nebo při instalaci na začátku sezóny (před připojením kapkového potrubí k hlavnímu potrubí) propláchnout všechny prvky systému kapkové závlahy.
 • Nezanedbávejte jemné čištění filtračního systému. Při odběru vody pro závlahu z otevřených nádrží je nutná vícestupňová filtrace, což je způsobeno velkým množstvím mechanických inkluzí a organických zbytků v takové vodě. Používat lze pouze filtrační zařízení, jejichž stupeň filtrace odpovídá doporučení výrobce kapací pásky.

Výroba okapnicové pásky NEO-DRIP

CJSC „New Age of Agricultural Technologies“ je ruská společnost, která se specializuje na výrobu a implementaci systémů kapkové závlahy pod vlastní značkou NEO-DRIP. Náš závod, který se nachází ve městě Chaplygin, v regionu Lipetsk, dodává produkty do všech regionů Ruské federace a zemí SNS.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je pracovní šířka ondulinu?

Odkapávací trubice se vyrábí vytlačováním. Jako suroviny používáme HDPE (nízkohustotní polyethylen), různé stabilizátory a technologické přísady. Polyetylen, který se do závodu dostává ve formě drti, se roztaví na konzistenci plastelíny a poté prochází speciálními formami, které dávají výrobku potřebné parametry (průměr 16 mm a tloušťka stěny od 0,15 do 0,6 mm, resp. 6- 24 mil). Automatizované zařízení kalibruje, chladí, označuje a perforuje odkapávací pásku.

Celková kapacita výrobní linky je až 600 milionů metrů ročně. Podle odborníků není kvalita produktů společnosti New Age of Agricultural Technologies horší než jejich evropské protějšky a zároveň stojí 1,5krát méně.

Kupte si odkapávací pásku

Od zahájení sériové výroby produktů v roce 2012 jsou z naší pásky instalovány kapkové závlahové systémy pro sazenice ve školkách, pro zeleninu a okopaniny, pro výsadby bobulovin, okrasné keře, vinice, obilniny a sady.

Dnes jsme největším výrobcem okapnic v Rusku, a to jak objemem výroby (67 km/h), tak i sortimentem, který pokrývá 30 % tuzemského trhu a je dodáván do okolních zemí. Projektová kapacita našeho závodu je dimenzována na vybavení minimálně 40 tisíc hektarů zemědělské plochy ročně systémy kapkové závlahy. Úspěšně provedené testy prokazují vysokou efektivitu námi implementovaných řešení jak ve velkých zemědělských podnicích, tak na malých farmách.

Kapkovou závlahu vyráběnou pod značkou NEO-DRIP můžete zakoupit velkoobchodně i maloobchodně. Specialisté JSC „New Age of Agricultural Technologies“ shromáždí předprojektové informace, navrhnou, vybaví, dodají, nainstalují systém a vyškolí servisní personál v jeho správném provozu.

Nejúčinnějším systémem vlhčení půdy je kapková závlaha. Kapková závlaha se používá v pěstování rostlin, zahradnictví, vinařství a používá se jak v otevřené, tak uzavřené půdě (tedy ve sklenících).

Automatizovaný systém kapkové závlahy se dnes používá tisíce kilometrů nejen na Ukrajině, ale i v zahraničí. A každým dnem stále více spotřebitelů (nejen farmy, ale i letní obyvatelé) přechází na „kapák“, protože vědí, že investice do tohoto typu zavlažování se vyplatí rychleji než jakýkoli jiný typ zavlažování.

Pro organizaci automatického zavlažování se používají odkapávací pásky a armatury. A pokud je vše s armaturou více či méně jednoduché, měli byste k výběru odkapávací pásky přistupovat opatrně a zodpovědně, protože mnoho výrobců vyrábí velké množství jejích odrůd, které mají různé vlastnosti. Proto v tomto článku s vámi budeme hovořit jak si vybrat a кKterou odkapávací pásku je lepší koupit? Ale pojďme na to nejprve přijít Co je to odkapávací páska a v jakých typech se dodává?

TYPY ODKAPÁVACÍ PÁSKY

Odkapávací páska je tenkostěnná polyetylenová trubička, do které se v určitém stoupání (10 cm, 20 cm nebo 30 cm) a speciálním způsobem vkládají kapátka (štěrbiny, zářiče), ze kterých se pod kořen rostliny nalévá voda pod tlakem při určitém průtoku např. 0,8 l/h, 1 l/h, 1,6 l/h.

Odkapávací páska je vhodná pro všechny druhy rostlin (jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, rajčata, papriky, okurky, zelí, brambory a další plodiny, ale i květiny, sazenice ovocných stromů) a používá se k instalaci na libovolné místo bez ohledu na jeho krajinných prvků.

Existuje několik moderních typů kapacích zavlažovacích pásek založených na způsobu vytváření otvorů v nich:

ČTĚTE VÍCE
Jak správně skladovat kurkumu?

Nejoblíbenější jsou první dva typy odkapávací pásky – štěrbinové a emitorové. To jsou ty, které budeme zvažovat.

Drážkovaná odkapávací páska Konstrukčně se jedná o polyetylenovou trubici, v jejíž určitých místech jsou pomocí laseru vytvořeny speciální štěrbinové otvory, kterými prosakuje kapalina. Uvnitř má páska po celé své délce pružný labyrint, který zpomaluje rychlost přívodu vody a činí závlahu rovnoměrnější.

Tento typ automatického zavlažovacího systému se velmi snadno instaluje a je spolehlivý. Nedochází však k důkladné filtraci, proto se úzké štěrbiny po chvíli ucpávají. Proto je při použití zavlažovacího systému se štěrbinovou kapkovou páskou velmi důležité pečlivě sledovat čistotu vody. Pro zajištění dobré filtrace vody se doporučuje dodatečně instalovat speciální příslušenství pro kapkovou závlahu, a to filtr pro kapací pásku.

Emitorová kapací páska má po celé délce ve stejné vzdálenosti zabudovaná plochá kapátka (zářiče), jejichž tlak paprsku uvnitř je regulován speciálním labyrintem. Labyrint vytváří turbulentní proud vody, díky kterému se samočistí od různých nečistot, zabraňuje ucpávání kapátek a tvorbě plaku.

Vysílací páska pro kapkovou závlahu může být kompenzováno и nekompenzovaný. U nekompenzovaného emitorového pásku, na rozdíl od kompenzovaného, ​​je průtok vody kapátky více závislý na sklonu plochy a délce odkapávacího vedení, s tím je třeba počítat při návrhu závlahového systému. Měli byste také vzít v úvahu skutečnost, že nekompenzovaná páska emitoru, která se používá ve většině případů, stojí méně než kompenzovaná páska. Pokud porovnáte náklady na štěrbinové a emitorové odkapávací pásky, první bude stát méně, ale budete si k němu muset dokoupit filtry. Není tedy pravdou, že při nákupu štěrbinové okapnice výrazně ušetříte.

JAK VYBRAT KAPACÍ PÁSKU?

Při výběru pásky pro kapkovou závlahu je třeba dbát na takové technické parametry, jako je průměr a tloušťka pásky, rozteč zářičů a jejich spotřeba vody a také přípustný provozní tlak.

► Průměr odkapávací pásky

Odkapávací páska K dispozici ve dvou průměrech: 16 mm a 22 mm. Zpravidla se nejčastěji používá 16mm páska.

► Tloušťka odkapávací pásky

5 mil (0,125 mm) – doporučeno pro jednoleté rostliny s krátkou dobou zrání, stejně jako pro půdu s minimálním obsahem kamenů, vhodné pro použití v uzavřeném terénu;

6 mil (0,15 mm) – vhodné pro pěstování rostlin s dlouhou dobou zrání;

8 mil (0,2 mm) – používá se pro pěstování rostlin s dlouhou dobou zrání, lze jej znovu použít při pečlivém zacházení, mytí a sušení na konci sezóny;

10 mil (0,25 mm) – určeno pro použití ve skalnaté půdě se zvýšenou expozicí hmyzu a zvířat na pásu;

12 mils (0,3 mm) – silnostěnná okapová páska pro použití ve skalnaté půdě se zvýšenou expozicí hmyzu a zvířat na pásce;

15 mil (0,375 mm) – určeno pro provoz na velmi kamenité půdě a v podmínkách zvýšeného mechanického poškození pásu.

Tloušťka odkapávací pásky ovlivňuje pouze její pevnost, proto tento parametr určuje, jak dlouho bude páska fungovat v polních podmínkách při vystavení různým mechanickým vlivům.

Je třeba poznamenat, že nejoblíbenější mezi uživateli a nejuniverzálnější při použití je odkapávací páska o tloušťce 6 mil a 8 mil.

ČTĚTE VÍCE
Který šípek je nejlepší sbírat?

► Vzdálenost mezi vývody („kapky“)

Volba vzdálenosti vývodů v okapnici vychází především ze vzdálenosti, ve které jsou rostliny od sebe vysazeny. Volbu sklonu „kapátek“ lze také ovlivnit způsobem výsadby: jednořadý nebo dvouřadý.

Rozteč zářiče 10 cm, 15 cm, 20 cm použití:

– pro plodiny vysazené blízko sebe (například cibule, česnek, salát, maliny);

– na písčitých půdách s rychlou absorpcí;

– je-li nutná vysoká měrná spotřeba vody na metr;

– když je požadováno zavlažování rostlin souvislou linkou.

Rozteč zářiče 30 cm použití:

– s průměrnou vzdáleností mezi rostlinami (například jahody, papriky, okurky, brambory);

– na středně zrnitých půdách.

Rozteč zářiče 40 cm použitý:

– s velkou vzdáleností mezi vysazenými plodinami (například rajčata, dýně, cukety, vodní melouny);

– pokud je nutné vytvořit dlouhé zavlažovací vedení.

► Spotřeba vody „odkapávač“

Volba průtoku vody pro odkapávací páskový zářič závisí na možnostech vodního zdroje, délce zalévací linky, potřebě vody plodiny, způsobu výsadby rostliny a schopnosti půdy absorbovat vlhkost.

Zářič s průtokem 2,0-3,8 l/h používá se ve dvouřadém schématu výsadby pro plodiny s vyvinutým kořenovým systémem, které vyžadují hodně vody na písčitých půdách s rychlou absorpcí.

Zářič s průtokem 1,0-1,5 l/h – nejoblíbenější, protože se doporučuje pro většinu plodin a typů půdy.

Zářič s průtokem 0,6-0,8 l/h doporučeno pro velmi dlouhé zavlažovací linky, pro vodní zdroje s nízkou produktivitou, pro půdy s nízkou vlhkostí. „Kapátko“ s nízkým průtokem vody poskytuje minimální ztráty třením, ale vyžaduje vysoký stupeň filtrace a čištění vody.

► Provozní tlak odkapávací pásky

Při výběru pásky pro závlahové záhony nezapomeňte, že odkapávací páska je tenkostěnná trubice, která odolá tlaku nejvýše hodnoty uvedené výrobcem na obalu. V opačném případě se odkapávací páska jednoduše zlomí.

Kromě maximálního přípustného je také nutné vzít v úvahu minimální provozní tlak, při kterém emitor začne vypouštět vodu, protože pokud je tlak příliš nízký, množství vody z „kapky“ se může snížit až o 3 krát od jmenovité hodnoty.

Pokud existuje zdroj s vysokým tlakem pro přívod vody, pak pro jeho snížení na provozní rozsah odkapávací pásky se používá speciální prvek – reduktor tlaku vody.

Jak vidíte, pro vytvoření co nejúčinnějšího mikrozavlažování je třeba zvolit odkapávací pásku s nejvhodnějšími vlastnostmi. A aby bylo zařízení odolné, musíme dát přednost výrobkům od spolehlivých výrobců, kteří na výrobu kapkové závlahové pásky používají moderní zařízení a používají ty nejkvalitnější suroviny. Proto doporučujeme věnovat pozornost izraelské kapací pásce Netafim (Netafim) a Metzerplas (Metzerplas), italským odkapávacím páskám Toro Aqua-TraXX a Presto-PS a z tuzemských doporučujeme kapkovací pásky AquaPlus (Aqua Plus) a AquaStream (Aquastream).

KDE KOUPIT ODKAPÁVACÍ PÁSKU?

Odkapávací pásku můžete velkoobchodně i maloobchodně zakoupit v našem internetovém obchodě agrovinn.com. Náš sortiment zahrnuje zářič a štěrbinovou okapnici ukrajinské i evropské výroby. Kapkovou závlahovou pásku zakoupenou u nás si můžete vyzvednout sami ze skladu AgroVinn™ ve Vinnici nebo si objednat kapací pásku pro zavlažování v Kyjevě, Oděse, Nikolajevu, Sumy, Chersonu, Kirovogradu, Čerkassy, ​​Poltava, Záporoží, Charkov, Dněpropetrovsk , Ternopil, Khmelnitsky , Zhytomyr, Chernivtsi, Lvov, Užhorod, Ivano-Frankivsk, Luck nebo jakákoli jiná lokalita na Ukrajině.

Kontaktujte nás! Rádi se postaráme o vaši budoucí úrodu!