V zemědělství: úhor (k setí ozimých obilí, řepky atd.); pole určená k jarnímu setí různých plodin; obilniny (desikace), sady a vinice, sená a pastviny (obnova), farmy, pozemky pro domácnost a zahradnictví atd.

Doba zpracování

V závislosti na předmětu aplikace.

Úhor – v druhé polovině léta – začátek podzimu, 10-15 dní před výsevem ozimých zrn a řepky, kdy plevele mohutně raší a dobře rostou (zejména trvalky);

Pole ze strnišť a dalších předchůdců (příprava na jarní setí):

  • na podzim, v období po sklizni, na rostoucích plevelech (jako na úhorech)
  • na jaře, 2 týdny před výsevem (výsadbou) cukrové řepy, slunečnice, kukuřice, lnu na vlákna, sóji, jarní řepky, zelí a dalších plodin nebo 2-5 dní před rašením brambor u vegetativních plevelů.

Setí obilí – 21 dní před sklizní, s vlhkostí zrna minimálně 30 %, vysušením a částečným zničením plevelů pro usnadnění sklizně.

Senná pole a pastviny, vrstva vytrvalých trav – v druhé polovině léta, kdy trávy po sekání nebo pastvě dorůstají 10-15 cm.

Nezemědělské pozemky – na jaře a v létě, v období aktivního růstu, proti komplexu bylinné a stromo-keřové vegetace.

Na jaře a na podzim se provádějí ošetření proti vegetativním plevelům. Spotřeba pracovní kapaliny je 100-200 l/ha. Postřik by měl být prováděn za suchého a bezvětrného počasí, nejpozději 6 hodin před deštěm. Při postřiku se herbicid nesmí dostat do kontaktu s listy kulturních rostlin, stromů a keřů. Nedoporučuje se používat herbicid Typhoon při teplotách vzduchu pod + 10 a nad +25 stupňů C.

Při použití drogy jako desikantu, k sušení zrna a částečnému potlačení plevelů se postřik obilných plodin provádí 21 dní před sklizní (s vlhkostí zrna do 30 %).

Předpisy pro použití herbicidu Typhoon, VR

Kultura Míra spotřeby, l, kg/ha Škodlivý předmět Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace Čekací doba (množství ošetření) Data vydání pro manuál (kožíš.) děl
Ovoce, citrusové plodiny, vinice 2-4 Jednoleté trávy a dvouděložné plevele Postřik vegetativních plevelů na jaře nebo v létě (pokud je plodina chráněna). Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha – (1) -(-)
Ovocné a citrusové plodiny 4-8 Vytrvalé trávy a širokolisté plevele
Vinice 4 Vytrvalé trávy a širokolisté plevele Postřiky vytrvalých obilovin a dvouděložných vegetativních plevelů v květnu až červenci (podmíněno ochranou rostlin). Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha – (2) -(-)
Cukrová řepa, kukuřice 2-5 Jednoleté a víceleté vč. pšeničná tráva, plevel Postřik vegetativního plevele 2 týdny před výsevem. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha – (1)
Brambory 2-3 Postřik vegetativního plevele 2-5 dní před vzejitím plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha
Slunečnice, zelí, sójové boby Jednoleté a víceleté dvouděložné a travnaté plevele Postřik vegetativního plevele 2-5 dní před výsevem (výsadbou) plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha
Pole určená pro pěstování přadného lnu 3 Pyritei se plížil Postřik vegetativního plevele v pozdním létě nebo na podzim přes strniště předchozí plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha
Pole určená k setí různých plodin (jarní obiloviny, zelenina, brambory, technické, olejniny, melouny), ale i jednoletých květin (semenné plodiny) 2-4 Jednoleté trávy a dvouděložné plevele Postřik vegetativních plevelů na podzim v období po sklizni. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha; při leteckém ošetření – 50-100 l/ha
2-4 (A)
4-6 Vytrvalé trávy a širokolisté plevele
4-6 (A)
6-8 Škodlivé vytrvalé (prasenice, svlačec polní, pcháč polní aj.) plevele
6-8 (A)
Páry 2-4 Jednoleté trávy a dvouděložné plevele Postřik plevelů na podzim v období jejich aktivního růstu. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha; při leteckém ošetření – 50-100 l/ha
2-4 (A)
4-6 Vytrvalé trávy a širokolisté plevele
4-6 (A)
6-8 Škodlivé vytrvalé (prasenice, svlačec polní, pcháč polní aj.) plevele
6-8 (A)
Pole určené pro semeno víceletých trav 4-8 Vytrvalé, jednoleté trávy a dvouděložné plevele Postřik vegetativních plevelů v období po sklizni nebo na jaře 2-4 týdny před výsevem bylin. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha
vojtěška 0,5-0,6 Dodder s tenkou stopkou Postřik plodin 7-10 dní po sečení. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha
Nezemědělské pozemky (chráněná pásma elektrického vedení a mýtin, trasy plynovodů a ropovodů, náspy a přednosti železnic a dálnic, letiště a další průmyslové oblasti) 3-4 Jednoleté trávy a dvouděložné plevele Postřik plevelů v období jejich aktivního růstu. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha; při leteckém ošetření – 50-100 l/ha. V ošetřovaných prostorách je zakázán pobyt osob vč. na sběr hub a lesních plodů, do 15 dnů
3-4 (A)
4-6 Vytrvalé trávy a širokolisté plevele
4-6 (A)
ČTĚTE VÍCE
Jak zakořenit bílý rybíz?

Předpisy pro použití herbicidu Typhoon, BP jako vysoušedla

Kultura Míra spotřeby, l, kg/ha Škodlivý předmět Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace Čekací doba (množství ošetření) Data vydání pro manuál (kožíš.) děl
Obiloviny 3 Vysušení Postřik plodin 2 týdny před sklizní (s obsahem vlhkosti zrna nepřesahujícím 30 %) k vysušení zrna a částečnému potlačení plevele. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha – (1) -(-)
Len-vlákno 2-3 Postřik plevele 28 dní před sklizní k vysušení plodin a plevele. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha
Len vláknový (komerční plodiny) Postřik 10 dní po ukončení květu při napadení jednoletými plevely. Spotřeba pracovní kapaliny – 300 l/ha
Slunečnice 2-3 Postřik plodin 10 dní před sklizní (s obsahem vlhkosti zrna nepřesahujícím 30 %) na vysušení pěstovaných a plevelných rostlin. Spotřeba pracovní kapaliny – 100-200 l/ha; při leteckém ošetření – 50-100 l/ha
2-3 (A)
  • Registrant: OJSC Group of Companies Agroprom-MDT
  • Регистрационный номер: 1592-09-108-208-0-0-3-1
  • Datum ukončení registrace: 08.07.2019
  • Třída nebezpečnosti pro savce: 3
  • Třída nebezpečí pro včely: 3
  • Bez omezení pro použití v hygienické zóně kolem rybníků