Všichni tři jedinci včelstva (královna, trubec, včelí dělnice) se vyvíjejí ze stejného biologického výchozího materiálu – vajíček, které matka klade do buněk specifických pro každého jedince: do buněk matek, trubců a včelích buněk. Navíc v prvním a posledním případě děloha klade oplodněná vajíčka a ve druhém – neoplozená.

Vývoj všech jedinců včelí rodiny zahrnuje následující fáze: vajíčko, larva, prekukla a kukla. Mimochodem, poslední tři fáze se týkají postembryonálního vývoje jedinců, který je doprovázen metamorfózou. Všichni včelí jedinci ve svém vývoji procházejí tzv. úplnou metamorfózou, při které dochází k přechodu z larvy do dospělce ve stadiu kukly.

Obr. 1. Vpravo jsou vejce právě snesená královnou. Vlevo jsou larvy v mléce

Je třeba poznamenat, že doba trvání první fáze vývoje pro všechny jedince je stejná a činí 3 dny, zatímco vývoj vajíčka do larválního stádia probíhá na úkor vnitřních zdrojů a včely nekrmí takové rozvíjející se jedinec.

Celková doba vývoje všech tří jedinců včelstva je různá (tab. 3).

Doba vývoje včelí matky, trubce a dělnice

Délka vývoje jedinců včelstva, dny

Délka vývoje včelích jedinců závisí na konkrétních podmínkách (síla rodiny, teplota, síla sběru medu atd.) a proto se může lišit během 20-22 dnů u včelí dělnice, 16-17 dnů u včelí matky a 24-32 dny pro dron (G. Taranov, 1968).

V průběhu vývojového procesu se vzhled jedinců ve včelstvu průběžně mění (obr. 1).

Rýže. 2. Změny vzhledu včely dělnice v průběhu jejího vývoje

Stejně tak se v každé fázi vývoje mění vzhled královny a trubčích jedinců.

Rýže. 3. Etapy vývoje dronů

Pro vznik vhodného jedince včelstva je velmi důležitý charakter jeho výživy. Nutno podotknout, že včelí královna i včelí dělnice se vyvíjejí ze zcela podobného genetického materiálu – oplozeného vajíčka, avšak pouze odlišný charakter výživy obou jedinců umožňuje v konečném důsledku získat odlišné jedince.

Včely začnou larvu krmit ihned poté, co se objeví. K tomu obvykle dochází 3-3,5 dne poté, co královna snesla vajíčko. Všechny larvy jsou krmeny ošetřovatelkami během fáze otevřeného plodu. V uzavřeném stádiu plodu (po utěsnění buněk nebo matečníků prodyšným uzávěrem) se krmení plodu neprovádí.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně upéct kaštany?

V první polovině svého života dostává larva dělnice včelí želé (průsvitnou bílou tekutinu) od včelích kojenců – sekret jejich hypofýz-prstencových žláz. V druhé polovině života dostává larva dělnice kaši – směs připravenou včelami z medu a pylu (chléb).

Královská larva včelí ošetřovatelky je krmena mateří kašičkou po celou dobu otevřeného plodového stádia. Včela a mateří kašička se navíc výrazně liší složením. Formativní vliv těchto faktorů vede k tomu, že z přesně stejného výchozího genetického materiálu – oplodněného (diploidního) vajíčka – se v jednom případě vyvine včelí dělnice a v jiném – královna.

Rýže. 4. Děložní kukla uvnitř královny buňky (královna je otevřená až do času)

Krmení larev trubců jako larev dělnice se provádí podle stejného schématu: první tři dny – s mlékem a ve zbývajícím čase před utěsněním – s pastou z medu a pylu (chlebem).

V procesu dalšího vývoje v uzavřeném stádiu snůšky procházejí všechny larvy přeměnou na prepupu a kuklu, kdy se v budoucích včelích jedincích formují všechny jejich orgány a systémy.

Úplná metamorfóza je dokončena na konci stádia kukly, nazývané stádium imago, kdy se z kůže kukly vynoří plně zformovaná včela.

Rýže. 5. Tištěný plod. Výstup z buňky mladé včely

V normálních včelstvech, která jsou schopna zajistit potřebné podmínky pro odchov plodu, se rodí normální jedinci včelstva. Pokud si včelstvo nedokáže takové podmínky vytvořit nebo jsou tam jiné negativní faktory, pak se v něm mohou objevit jedinci netypickí pro normální včelstvo.