Dvousložkový fungicid, který má ochranný a výrazný růst stimulující účinek. Jedná se o novou generaci již známého produktu.

za 1 l, 1 kg nebo 1 dvojbalení, včetně DPH (20 %)

  • Společný
  • Aplikační řád
  • droga
  • Funkce aplikace

Vlastnosti
Typ výrobku
Přípravná forma

Koncentrát rozpustný ve vodě (VK)

Bílé zelí, Okurka na zemi, Chráněná zemní okurka (LPH), Meloun, Rajče v otevřené zemi, Chráněné rajče, Sazenice květin, Růže na zemi, Chráněná růžice, Okrasné stromy a keře

530 g/l propamokarbu a 310 g/l fosetylu.

Datum vypršení platnosti
Klasifikace FRAC
Všeobecné informace

Previcur Energy je inovativní technologie, jejímž výsledkem je optimalizovaná kombinace účinných látek propamocarb a fostil, založená na hydrofilních vazbách, navržená pro lepší kontrolu nemocí. Previkur Energy je koncentrovaný (840 g/l) přípravek. Tekutá forma fosethylu je čirá kapalina s neutrálním pH.

kultura,
zpracováno
zařízení
Norm
aplikací
produkt
Škodlivé
zařízení
způsob, čas
zpracovává se,
Rysy
aplikací
Násobnost
léčby
Tomato
chráněná půda

okurka
chráněná půda

Propamocarb přerušuje tvorbu buněčných membrán houby a inhibuje růst mycelia, tvorbu a klíčení spor.

Fosethyl inhibuje klíčení spor a pronikání patogenů do rostliny v případě profylaktického ošetření nebo blokuje rozvoj mycelia a sporulace v případě kurativního ošetření. Posiluje také obrannou reakci rostliny, nazývanou Systemic Acquired Resistance (SAT).

Previkur® Energy je účinný proti patogenům, které způsobují hnilobu kořenů a hnilobu kořenů (Pythium spp., Phytophthora sp.) a ovlivňují vegetativní nadzemní orgány (Bremia lactucae, Peronospora spp.). Kromě toho má v některých případech lék účinek na Fusarium sp., bakterie rodu Pseudomonas.

Minimálně 2 týdny podle stupně infekční zátěže a povětrnostních a klimatických podmínek

Před použitím se doporučuje zkontrolovat chemickou a biologickou kompatibilitu.

Provedené četné testy drogy v doporučených dávkách neodhalily žádné případy fytotoxicity ve vztahu k pěstovaným plodinám.

Pro získání maximální účinnosti léku a nejzdravějších rostlin je nutné provést vhodnou přípravu půdy pro pěstování rostlin a také soubor preventivních a ochranných opatření ve sklenících.

První ošetření přípravkem Previcur® Energy začíná sypáním půdy se zasetými semeny a poté vyhozením kostek sazenic, aby se získaly silné zdravé rostliny jako příprava na stres spojený s přesazováním. Po transplantaci se ošetření přípravkem Previcur® Energy provádí až poté, co rostliny obnoví homeostázu (4-7 dní po transplantaci). Ošetření se provádí formou podlévání drogy pod kořen každých 14 dní nebo dle potřeby.

  • Vysoká účinnost: fungicidní a fungistatická aktivita proti širokému spektru patogenů; výrazné systémové vlastnosti dvou a.i. propamokarb a fosethyl; dlouhodobý účinek na patogeny;
  • Výrazné stimulační vlastnosti: aktivní stimulace růstových procesů (tvorba kořenů) díky synergii dvou účinných látek.
  • Flexibilita použití: pohodlná přípravná forma; možnost jak půdní aplikace, tak postřiku vegetativních rostlin.
  • Nový standard prevence ve skleníkové půdě: úplné potlačení patogenní mikroflóry rostlin a substrátu.
  • Čekací doba je 1 den.
ČTĚTE VÍCE
Co znamená jedna růžová růže?