Proč potřebujete znát psí řeč? Co jsou signály míru?
Psi jsou společenská zvířata, která potřebují komunikaci, aby zabránili konfliktům a přežili. Psi jsou velmi mírumilovný druh zvířat, snažící se ze všech sil předcházet rvačkám, které znamenají nemoc a smrt. Nemohou nám ani jinému psovi slovy říct, jestli je jim to nepříjemné, jestli se bojí, jestli chtějí, abychom odešli, protože. chybí jim druhý signalizační systém. Mají ale svůj způsob komunikace – mimiku, řeč těla, postoje, pohyby, zvuky, signály smíření. Takto komunikují s lidmi a se svými příbuznými.
Přeloženo do lidské řeči lze setkání dvou psů přeložit takto:
“Přiznávám, že tady velíte vy,” říká jeden pes.
“Uklidni se, neublížím ti,” říká “náčelník.”
(Z knihy T. Rugose „Dialog se psy. Signály smíření“)
Pokud psi signály smíření neovládají nebo je nepoužívají, může dojít ke konfliktu.
Majitelé se často diví, proč se na sebe jejich psi tak agresivně vrhají na vodítkách. K tomu může dojít v důsledku zkreslení signálů o usmíření na napjatém vodítku, a tedy jejich nesprávné interpretace příbuzným.
Nebo to, že pes nečekaně kousne dítě, může být důsledkem toho, že byl potrestán za projevení varovných signálů (například vrčení) a nyní je přestal ukazovat.
Signály smíření – naučte se rozumět svým psům

Olizování nosu
Vypadá to:
Rychlý, někdy bleskurychlý, lízání.
Nepleťte se s olíznutím po jídle nebo chutným sousto v ruce, když po něm váš pes slintá.
V jakých situacích:
Nadávají a trestají.
Psi se k sobě přibližují.
Zvíře, osoba nebo předmět ji znepokojí.
Ohnout se přes psa.
Objímají psa.
Jsou příliš blízko.
Focení psa.
Dělají nepříjemné procedury (mytí, stříhání nehtů, ..).
Po domluvě s veterinářem.
Unavený tréninkem.
K čemu je tento signál?:
Hlásí, že se necítí pohodlně.
Uklidnit sebe nebo někoho uklidnit.
Je možné napodobit: Ne.
Jak používat:
Dávejte pozor a přestaňte dělat to, co se psovi nelíbí. Ukažte psovi sami uklidňující signály (otočení hlavy, boků, záda, zívnutí).

Nervózní zívnutí
Vypadá to:
Pes začíná zívat a zároveň vykazuje další signály nepohodlí (otočení hlavy na stranu, mžourání, zrychlený dech, „úsměv“). Mimochodem, lidé také používají zívání při komunikaci s lidmi, když jsou nervózní nebo nepohodlní. A zívání je „nakažlivé“ a přenáší se na ostatní nejen u lidí, ale také u psů.
Nepleťte se se psem zívajícím po nebo před spaním.
V jakých situacích:
Při návštěvě veterináře.
Tvrdý trénink.
Členové rodiny se mezi sebou hádají.
Je příliš blízko nepohodlného předmětu.
Dítě otravuje.
Objetí/polibek.
Majitel poroučí psovi rozkazovacím tónem.
Majitel psa nadává.
Další pes se blíží příliš rychle.
Děti začnou aktivně běhat, křičet a být přehnaně vzrušené.
Pes je ve stresu, spěchá ze strany na stranu.
Pes se zvedne a zmáčkne.
K čemu je tento signál?:
Abych uklidnil někoho jiného.
Vyjádřit své nepohodlí.
Je možné napodobit: Ano.
Jak používat:
Pro psa je nepříjemné s tím přestat.
Sami můžete začít zívat, abyste uklidnili vystrašeného, ​​nejistého, nervózního psa. Zároveň můžete stále ztuhnout, zjemnit pohled a natočit hlavu na stranu.

Obloukový přístup
Vypadá to:
Pes se přibližuje k jinému psovi, člověku nebo předmětu nikoli přímočaře, bodově, ale obloukem, jako by pobíhal ze strany.
V jakých situacích:
Rituál setkání a seznamování se u psů.
Přiblížení k neznámému nebo ohrožujícímu psovi/osobě.
Při procházení kolem štěkají psi, kteří jsou agresivní.
Chodit kolem štěkajících psů za plotem, možná i na druhé straně ulice.
Pokud se k psovi někdo blíží zepředu.
Při průchodu kolem děsivého předmětu.
Blíží se k vystrašenému psovi.
K čemu je tento signál?:
Abych uklidnil někoho jiného.
Aby se předešlo konfliktu.
Ukázat své dobré úmysly.
Je možné napodobit: Ano.
Jak používat:
Pomalu se obloukem přibližujte k agresivnímu nebo bojácnému psovi.
Vy sami se přibližujete obloukem nebo takto vedete svého psa, když druhý pes vykazuje známky smíření (čichá k zemi, olizuje, odvrací se, zívá, svědí, otáčí se na bok, sedí atd.)

Separace
Vypadá to:
Pes může fyzicky stát/stlačit/procházet se mezi jinými psy nebo lidmi.
Nepleťte se se situacemi, kdy k vám pes jen přijde, aby vás pohladil.
V jakých situacích:
Pokud jsou dva další psi příliš blízko u sebe.
Když dojde ke konfliktu mezi dvěma psy nebo hra je příliš vzrušená.
Majitelé se objímají.
Majitelé sedí těsně vedle sebe na pohovce.
Děti se začnou zlobit nebo mít konflikty.
Majitelé tančí a mluví nahlas a vzrušeně.
Majitelé se s dítětem aktivně baví, drží ho v náručí a na kolenou.
Když se rychle přiblíží další pes.
Náhlý vzhled jiného psa.
K čemu je tento signál?:
Aby se předešlo konfliktu.
Uklidnit se.
Je možné napodobit: Ano.
Jak používat:
Konfliktu u psů můžete předejít tím, že se mezi ně postavíte, tzn. odděluje je tímto způsobem a vytváří bariéru s jeho tělem.
Můžete se také postavit mezi psa a osobu/dítě, pokud dojde k napětí.
Když ostatní psi mluví/hrají si příliš vzrušeně a váš pes se bojí, můžete se postavit mezi ni a ně s jejím bokem a tímto způsobem ji zablokovat.
Když se potkají dva psi, můžete použít takovou separační zábranu.

ČTĚTE VÍCE
Proč jsou manga tak drahá?

Blednutí
Vypadá to:
Pes se stává zcela nehybným, ať stojí, sedí nebo leží.
Nepleťte se se zmrazením v loveckém postoji nebo „vznášením se“ nad značkou.
V jakých situacích:
Psi se k sobě přibližují příliš rychle.
Po domluvě s veterinářem.
Když pes skutečně zažívá skutečný, intenzivní strach.
Další pes, větší než on, se přiblíží ke psovi a ohrožuje ho.
Další pes, který vypadá větší a hrozivější, ji začne očichávat.
Dítě přistupuje k psovi, který má s dětmi již negativní zkušenosti.
Dítě ublíží psovi.
Často je to patrné, když velký pes očichá malého.
Majitel zvýšil hlas na psa při výcviku nebo za „špatné“ chování.
Majitel k sobě psa hrubě a drsně volá.
Tvrdé tréninkové metody.
K čemu je tento signál?:
Uklidněte majitele nebo jiného psa.
Pes se tak snaží chránit před nebezpečím.
Je možné napodobit: Ano.
Jak používat:
Přestaňte dělat to, co vašeho psa tak děsí.
Dostaňte svého psa pryč od děsivého předmětu.
Nebo odstraňte/odneste objekt samotný.
Zastavte se a zmrazte (můžete změkčit pohled i mžouráním, zíváním, otočením hlavy na stranu), pokud se vás pes bojí, pokud mu to není příjemné, pokud se necítí sebevědomě, pokud vůči vám projevuje agresi .
Game tilt – pozvánka ke hře

Náklon hry – signál usmíření

Кtakhle to vypadá
:
Pes padá na přední nohy nakloněné. Pokud se jedná o signál smíření, pes v tomto náklonu většinou zamrzne.
Nepleťte se se signálem/výzvou ke hře. Pak pes většinou skáče tam a zpět.
V jakých situacích:
Pes se chce spřátelit s jiným psem, který je trochu napjatý a ostražitý.
Rituál setkání se psem.
Pes se chce setkat s jiným druhem zvířete (kůň, koza, . ), což v něm vyvolává nejistotu a nepředvídatelnost.
K čemu je tento signál?:
Zvíře sděluje své mírumilovné záměry, přičemž stále mrzne v nakloněné poloze a odvrací hlavu.
Aby nedošlo ke konfliktu.
Takto pes uklidňuje jiného psa při přiblížení.
Pes tak dává druhému psovi jistotu při přiblížení.
Pokud se jiný pes bojí, ten váš vás může uklidnit a přesvědčit o vašich mírumilovných úmyslech.
Je možné napodobit: diskutabilní..
Jak používat:
Můžete svého psa naučit uklonit se, když vidí jiného psa, pokud má problémy s komunikací a agresivitu zvířat.
Odměňte uklánění svého psa pochvalou a pamlsky.
T. Rugos navrhuje napodobit tento signál člověku natažením paží dolů k zemi.

Zpomalení
Vypadá to:
Pohyb psa se stává jako ve zpomaleném filmu, zpomaluje a zpomaluje.
Nepleťte se se zpomalením hry nebo lovu.
V jakých situacích:
Rituál setkání se psem.
Blíží se k jinému psovi.
Přiblížení k neznámému předmětu.
Majitel ji volá hrubým, přísným, podrážděným hlasem.
Kolem psa je příliš mnoho podnětů a událostí.
Pes patří mezi příliš vzrušené příbuzné.
Majitel se snaží psa „rozhýbat“, „pobídnout“, přimět ho k rychlejšímu pohybu a práci.
Majitel na psa křičí, dělá hluk, nadává.
Pes potřebuje projít kolem skupiny psů.
Tvrdé tréninkové metody.
Velící, náročný hlas.
K čemu je tento signál?:
Silný uklidňující účinek na ostatní.
Pes se snaží svého majitele uklidnit, když jí nadává.
Takto pes uklidňuje ostatní psy, pokud jsou příliš vzrušení.
Je možné napodobit: Ano.
Jak používat:
Zpomalte, když se k psovi přibližujete, pokud se vás bojí.
K cizímu psovi se přibližujte pomalu, abyste ho nevystrašili.
Projděte svého psa pomalu kolem skupiny jiných psů.
Pokud potřebujete psa připoutat nebo chytit, přibližujte se k němu velmi pomalu.

ČTĚTE VÍCE
Jak okořenit ryby v troubě?

Otočte se zády, bokem
Vypadá to:
Pes se otočí bokem nebo dokonce zády k předmětu.
V jakých situacích:
Ve hře, když jsou psi přehnaní.
Při rychlém přiblížení psa.
Ohrožení od jiného psa.
Vrčeli na ni.
Nadávají a jsou se psem nešťastní.
Způsobil bolest.
Děti nebo štěňata obtěžují psa.
Na psa mluví zvýšeným hlasem.
Blíží se ve špatné náladě.
Tahání/tahání za vodítko.
K čemu je tento signál?:
Ujistit ostatní.
Ukažte své nepohodlí.
Vyřešte situaci pokojně.
Vyhněte se konfliktům, nebezpečným situacím.
Je možné napodobit: Ano.
Jak používat:
Otočte se zády nebo bokem, abyste uklidnili svého psa, když je agresivní, vyskakuje nebo je nervózní.

otočení hlavy
Vypadá to:
Pes otočí hlavu na stranu (pomalu nebo bleskově). Může pokračovat v pohledu do strany nebo rychle otočit hlavu a pak se znovu podívat přímo.
Nepleťte se se situacemi, kdy se zvídavý pes jednoduše rozhlíží, otáčí hlavou a zkoumá svět.
V jakých situacích:
Fotí se.
Když se psi sejdou (rituál setkání).
Jsou příliš blízko.
Objímají se a líbají.
Někdo se k psovi velmi rychle blíží.
Ohnout se přes psa.
Dělají nepříjemné procedury.
Nadávají a trestají.
Po domluvě s veterinářem.
“Přesilo” během tréninku.
K čemu je tento signál?:
Hlásí, že se necítí pohodlně.
Ukázat, že má mírové úmysly.
Abych uklidnil někoho jiného.
Je možné napodobit: Ano.
Jak používat:
Otočte hlavu na stranu, abyste uklidnili psa, pokud je agresivní, bojácný nebo nervózní. Nebo otočte hlavu na stranu, když se vám nelíbí, co pes právě dělá (žádá vás, abyste si hráli, mazlili se, například).

Velrybí oko, oční bělmo
Vypadá to:
Pes se stáhne a nakloní hlavu mírně dolů a na stranu tak, aby bylo vidět oční bělmo. Takzvaný „provinilý pohled“.
V jakých situacích:
Když je napomenuta, je potrestána.
Když se bojí, není jí to příjemné.
Tvrdý trénink.
Mluví velitelským, hrubým, podrážděným hlasem.
K čemu je tento signál?:
Vyjádřit své nepohodlí.
Abyste předešli konfliktu, přestaňte trestat.
Je možné napodobit: Ne.
Jak používat:
Dávejte pozor a okamžitě přestaňte dělat to, co není psovi nyní příjemné, odejděte, přestaňte nadávat a trestat.
Sami psovi ukažte uklidňující signály (otočte hlavu na stranu, postavte se bokem, otočte se zády, zívněte, změkčený pohled neupřímný).

Čichání půdy (nebo škrábání, čůrání, kýchání, utírání prachu)
Vypadá to:
Pes skloní čumák k zemi a očichá. To by mohl být bleskurychlý signál – nos dolů – nos nahoru. Nebo může pes v této poloze stát, dokud to situace vyžaduje. V tomto případě je v zorném poli psa nějaký spouštěč, na který je tento signál nasměrován.
Tyto signály se také nazývají zkreslené reakce. Patří sem i škrábání, čůrání, kýchání, setřásání se.
Nepleťte se s obvyklým očicháváním země, hledáním, očicháváním značek, škrábáním (jsou tam např. blechy), močením (jen na záchod), kýcháním (něco se dostalo do nosu), setřásáním nečistot, po umytí.
V jakých situacích:
Váš pes se přiblíží k jinému psovi nebo osobě, aby ho představil.
K vašemu psovi jde jiný pes nebo osoba.
Z nečekaného, ​​náhlého zjevení dalšího psa, člověka.
Při přiblížení k podezřelému předmětu.
Pokud k sobě svého psa přivoláte velitelským, hrubým, drsným hlasem.
Reakce na tvrdý trénink.
Když je druhý pes agresivní.
Váš pes se bojí.
K čemu je tento signál?:
Abych uklidnil někoho jiného.
Aby se předešlo konfliktu.
Ukázat své vzrušení, nedůvěru, strach, nepohodlí.
K uvolnění napětí.
Je možné napodobit: diskutabilní..
Jak používat:
Pokud váš pes nezvládá usmiřovací signály, můžete mu při seznamování s ostatními psy zkusit házet potravu na zem, aby přiložil čumák na zem a očichal a snědl. Tím přenesete svou klidnou náladu na druhého psa a přiblížíte se pomalu.
Člověk si může zkusit dřepnout a začít kopat v zemi, aby se k němu pes nebál přistoupit.
Pokud uvidíte tento signál od cizího psa, když se přiblížíte, odejděte úplně (pokud je to možné) nebo se přibližujte pomalu, obloukem, otočte hlavu na stranu, mžourejte očima.
Pokud vám váš pes ukáže tento signál, zastavte akci, která ho nyní děsí.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody tymiánu pro muže?

šilhání
Vypadá to:
Oči jsou napůl zavřené a někdy jsou zcela zavřené. Pes přitom často používá další signál smíření – otočení hlavy na stranu.
Nesmí být zaměňována se psem mžoucím proti jasnému slunci nebo světlu.
V jakých situacích:
Nadávají a trestají.
Psi se k sobě přibližují (rituál setkání).
Ohnout se přes psa.
Obejmout/líbat psa.
Jsou příliš blízko.
Focení psa.
Dělají nepříjemné procedury (mytí, stříhání nehtů, . ).
Po domluvě s veterinářem.
Tvrdé tréninkové metody.
K čemu je tento signál?:
Ukázat své mírové úmysly.
Abyste nevypadali hrozivě.
Je možné napodobit: Ano.
Jak používat:
Postavte se a dívejte se na psa shora, ne zepředu, abyste zvíře uklidnili.
Signály smíření jsou bohatým světem tělesných pohybů, kterými psi komunikují s námi a ostatními psy, aby nás uklidnili, zmírnili situaci, zmírnili stres, unikli z konfliktu a „uzavřeli mír“. Nyní víte, jak mluvit stejným jazykem se svým psem.
Přečtěte si více o signálech smíření (jazyk psů) v knize norského trenéra psů T. Rugose „Dialog se psy. Signály usmíření.”

Psí řeč je víc než jen štěkání a vrčení. Přestože psi používají ke komunikaci mnoho různých zvuků, při komunikaci s námi je důležitější řeč těla psa.

Pokud chcete konečně pochopit, co vrtění ocasem skutečně znamená a přestat se ptát „proč na mě můj pes zírá?“, pak níže najdete odpovědi na všechny své otázky.

Jak se naučit rozumět svému psovi?

Většina lidí intuitivně rozumí základním významům pohybů psího těla a dokáže rozpoznat, kdy je jejich pes šťastný, vystrašený nebo naštvaný. Psi totiž velmi ochotně vyjadřují své emoce – jak zvuky, tak tiše.

Řeč lidského těla a řeč těla psa se však velmi liší. Postoj, mimika a pohyby těla, které interpretujeme jako určité emoce, mohou pro vašeho psa znamenat něco jiného. Řeč těla psa se v podstatě skládá z mnoha různých prvků, mezi které patří:

  • Výraz tlamy.
  • Poloha uší.
  • Poloha a pohyb ocasu.

Tyto aspekty by měly být vždy interpretovány společně, protože je to jediný způsob, jak přesně „dešifrovat“ emoce vašeho psa.

Psí ocas a uši: vyjádření emocí

Pes sděluje své emoce a záměry prostřednictvím určitých pohybů těla, ať už jde o obecné chování zvířete nebo pohyby konkrétní části těla. Nicméně psí ocas a uši jsou dvě části jeho těla, kterým byste měli věnovat pozornost, abyste porozuměli řeči těla zvířete.

Níže se dozvíte, jak porozumět tomu, co vám váš pes říká ušima a ocasem.

psí ocas

Jak už to u zvířat bývá, ocas každého jednotlivého psa říká něco jiného. Někteří psi mají velké a načechrané ocasy, jiní mají ocasy stočené do kroužku a leží na zádech a další mají krátké ocasy, které prozradí jen málo. Psí plemena, jako je vipet, irský vlkodav nebo chrt, obvykle nosí ocasy mezi nohama, což znamená, že nebudou vyjadřovat vzrušení skrýváním ocasů, jak to dělá většina psích plemen. Při interpretaci ocasních signálů je důležité vždy zvážit kontext a také osobnost a plemeno jednotlivého psa!

vrtění ocasem

Jedním z nejznámějších je fakt, že vrtěním ocasu pes vyjadřuje radost. Ve skutečnosti však vrtění ocasem není vždy jistým znamením radosti zvířete. Toto chování pouze znamená, že pes má zájem o interakci a pouze v kombinaci s dalšími prvky řeči těla lze vrtění ocasem interpretovat jako radost nebo úzkost.

Rychlost, s jakou pes vrtí ocasem, může být také klíčem k jeho emocím. Například rychlé a veselé vrtění je obvykle dobré, přátelské gesto, zatímco pomalé vrtění může být známkou toho, že pes je ostražitý a úzkostlivý.

Napjaté vrtění ocasem

Pokud je váš pes napjatý a nemotorně vrtí ocasem ze strany na stranu, může to být známka agresivního chování nebo úzkosti. Někdy se tomu říká „vlajkování ocasem“ (neplést s anglickým výrazem „flagging“, což je další pohyb ocasu) a je indikátorem říje u fen.

ČTĚTE VÍCE
Odkud se v domě berou moli?

Ocas zastrčený mezi nohy

Pokud je ocas vašeho psa zastrčený mezi zadníma nohama, znamená to, že je úzkostný nebo vystrašený. V závislosti na vnějších okolnostech, postoji a řeči těla psa se toto chování může vyvinout až v obrannou agresi, proto je v takové situaci důležité ke psovi přistupovat klidně a opatrně.

Úzkostliví a bojácní psi strkají ocas mezi nohy, když jsou v neznámém prostředí nebo se setkávají s novými lidmi nebo zvířaty. To je obvykle známkou jejich nejistoty a zranitelnosti. Poslušný pes si s větší pravděpodobností nechá ocas mezi nohama, zvláště když se stýká s jinými psy nebo chce ukázat svou ochotu poslechnout, například když je odvezen k veterináři na vyšetření nebo když žvýká vašeho nového psa. obuv.

Psí uši

Stejně jako u ocasů je tvar a typ uší vašeho psa velký rozdíl v tom, jak je drží při komunikaci. Nečekali byste, že baset bude držet uši vzpřímeně jako psí plemena se špičatýma ušima, že? Bez ohledu na tvar, velikost nebo typ psích uší se však můžete naučit hodně o jeho emocích a záměrech tím, že se naučíte rozpoznávat význam polohy uší vašeho mazlíčka.

Uši směřující dozadu

Pokud uši vašeho psa směřují mírně dozadu a jeho ocas šťastně vrtí, je pes přátelský a připravený k mazlení. Pokud jsou však uši ploché a přitisknuté k zadní nebo boční části hlavy, váš mazlíček rozhodně signalizuje strach. V závislosti na řeči těla psa se zploštělýma ušima lze jeho chování interpretovat jako výraz podřízení nebo varování před možným útokem. Pokud pes vrčí, štěká nebo vypadá, že se připravuje k útoku, měli byste k němu přistupovat s velkou opatrností.

Špičaté uši

Kdykoli se pes cítí zvědavý nebo ostražitý, zvedne uši a pak často zvedne hlavu. Když se podíváte pozorně, všimnete si, že psi mírně směřují uši k předmětu nebo osobě, která v nich vzbudila zvědavost.

Čtení řeči těla psa

Řeči těla psa nelze správně porozumět, pokud se při interpretaci nebere v úvahu také kontext psa a další náznaky. Například úsměv může znamenat radost, podřízení nebo agresi – to vše závisí na ostatních prvcích řeči těla! Jedním z nejlepších způsobů, jak interpretovat řeč těla psa, je pozorovat jeho interakce s jinými psy.

Abyste se ujistili, že rozumíte tomu, co se váš chlupatý přítel snaží sdělit, musíte znát všechny různé typy zvuků, které váš pes vydává, a také významy kombinací těchto zvuků. Použijte tuto tabulku řeči těla psa, pokud si nejste jisti, na kterou část těla se zaměřit při interpretaci signálů.

Úzkost

Agrese

Strach

Poddajnost

Radost

Abychom vám pomohli rozpoznat každý signál, který váš pes vydává, použijte ty nejběžnější níže.

Výrazy obličeje

Zívnutí. Má uklidňující účinek. Pokud se váš pes nechystá zdřímnout, zívání může naznačovat, že je ve stresu nebo si chce ulevit.

Dívání se dolů. Psi nemají rádi přímý oční kontakt, ale pokud žili s lidmi delší dobu, začínají chápat, že pohled nemusí nutně znamenat výzvu. Odvracením očí se pes v souladu se psími zvyklostmi prostě snaží být zdvořilý.

Široké oči. Když se pes dívá stranou, soustředí se na někoho nebo něco a je vidět bělmo (skléra) jeho očí, je to známka obav a neklidu. Pokud pes vykazuje jiné známky agrese, je nejlepší ho nechat v klidu, aby se uklidnil, případně zkontrolovat a odstranit předmět, který zvíře provokuje k obrannému chování.

Otevři pusu. Tento zmatený, ale roztomilý vzhled znamená, že váš pes je šťastný a uvolněný. Pokud si však všimnete, že váš pes má při jídle otevřenou tlamu, pak vám váš mazlíček ve skutečnosti posílá jednoduchou a přímočarou zprávu: snězte se – sdílejte s přítelem!

Vyceněné zuby. Tento signál lze interpretovat různě v závislosti na situaci. Může to být známka submisivity psa (typický výraz “provinilého obličeje”) nebo, pokud je doprovázena vrčením, vztyčenou srstí a obranným postojem, projevem agresivních úmyslů.

Olizování rtů. Pokud si váš pes neustále olizuje rty, aniž by se podíval na talíř se slaninou, snaží se zprostředkovat pocit strachu, stresu nebo nervozity. Váš pes je určitě vystrašený nebo nepříjemný. V takové situaci to může být vyjádřeno i jinými signály, jako je zrychlený dech, ocas zastrčený mezi nohama nebo vyvalené oči.

ČTĚTE VÍCE
Jak zalévat fíkus jakým množstvím vody?

Poloha těla psa

Uvolněný. Zda je váš pes uvolněný, poznáte podle jeho těla. Její pozice ocasu bude přirozená, její poloha těla bude uvolněná a její uši budou uvolněné nebo mírně nasměrované nahoru. Pes nebude zírat ani nesklápět oči a jeho tlama bude uvolněná v koutcích, čelisti zavřené nebo mírně otevřené.

Vzrušený. Pes se rychle přibližuje k osobě nebo předmětu, často běhá, skáče a projevuje hravou náladu. Zároveň má uši ostražité a zvednuté a ocas se neuklidňuje. Pokud je váš pes pro něco obzvlášť vzrušený, může také začít štěkat nebo kňučet.

Vyděšený. Existuje mnoho způsobů, jak pes sděluje strach, a všechny závisí na osobnosti vašeho mazlíčka. Když se pes bojí, může zaútočit, schovat se a projevovat submisivní chování, stejně jako hledat útěchu u svého majitele. Většina psů se třese, drží tělo u země a zasunuje ocas mezi nohy.

Hravý. Pes, který se chce bavit, je snadno rozpoznatelný. Typický hravý postoj s přední polovinou těla spuštěnou k zemi a rovnými zadními nohami je jasnou výzvou ke hře jak pro vás, tak pro druhého psa.

Čas. Pokud se váš pes cítí nepříjemně, dá vám to najevo napnutím a mírným snížením těla a nasměrováním uší dozadu. U některých psů je napjatý postoj doprovázen zíváním nebo zrychleným dýcháním.

Agresivní. Když se pes připravuje k útoku, celý jeho řeč těla demonstruje tento záměr. Agresivní psi mají soustředěný nebo zúžený pohled, jejich tělo je napjaté, chlupy na zátylku stojí na konci, jejich zuby jsou vyceněné a je slyšet vrčení. Úzkostné štěkání a tiché vrčení často doprovází agresivní chování psa.

Překlad psího štěkání do lidské řeči

Ačkoli řeč těla psa hraje nejdůležitější roli v komunikaci, váš mazlíček může také použít svůj hlas, aby předal své poselství. Různé druhy štěkání, kňučení a řada dalších charakteristických psích zvuků mají také svůj význam, i když nesouvisejí s řečí těla.

Samozřejmě nepotřebujete překladač psí řeči, abyste pochopili, když se vám váš mazlíček snaží říct, že nechce zůstat sám doma nebo že je čas večeře; ale co všechno ostatní?

Zde jsou významy nejběžnějších „frází“ v psí řeči, zhruba přeložené do lidské řeči.

Jediná kůra. “Ahoj!” nebo “Co to tam máte, mistře?”

Nepřetržité štěkání. „Hej, podívej se na tu bouli, mistře! Je neuvěřitelné, že jsem ji našel! Je tak krásná, podívej!” nebo „Ach, myslím, že jsem ucítil cizího člověka! Jsem si jistý, že je to kočka toho zvědavého souseda!”

Výt. “No-proč-wow, mistře, proč jsi mě nechal navždy samotnou? Je to 85 let, co jsi šel nakupovat. »

Vytí následované častým štěkáním. „Pozor, mistře! Právě jsem objevil hrozbu – může to být buď pošťák, nebo lupič!“

Vysoká kůra. „Půjdeme pěšky? Budou tam veverky? Můžu dostat svou hračku? Budou tam další psi?

Kňučení. Pokud vašeho psa nebolí, pak se kňučení často překládá jako „Dej mi, dej mi, ach jo, aspoň si dám malý kousek tvého sendviče!“

Grunt. “Pravděpodobně umřu hlady, zatímco dojíš poslední kousek pizzy, aniž bys se o to se mnou podělil.”

Umění komunikace psí řečí

I poté, co se naučíte svému psovi rozumět, budete mít stále jednu otázku: Jak by měli lidé komunikovat se psy?

Samozřejmě, že všichni rádi vyléváme své srdce našim čtyřnohým členům rodiny, ale jak moc tomu mohou rozumět? Koneckonců, často ani nevidí rozdíl mezi drahým kobercem a trávníkem.

Vědci nám dávají odpověď. Podle vědeckých výzkumů mohou psi rozumět tomu, co říkáme, do té míry, že používáme intonaci.

Psi si pamatují známá slova a reagují na ně, ale rozdíl je v tom, jak je vyslovujeme. Takže když se zeptáte: “Kdo je ten hodný chlapec?” sladkým, vysokým hlasem si váš malý chlupatý přítel uvědomí, že je to ten hodný chlapec, o kterém mluvíte.