I. OBECNÉ INFORMACE
1. Obchodní název léčivého přípravku: Virová vakcína proti newcastleské chorobě z kmene „H“ živá suchá.
Mezinárodní nechráněný název: Virová vakcína proti newcastleské chorobě z kmene „H“ živá suchá.
2. Léková forma – lyofilizát pro přípravu suspenze pro intramuskulární injekci.
Vakcína je vyrobena z extraembryonální tekutiny SPF – kuřecích embryí infikovaných virem newcastleské choroby (kmen “H”) s přídavkem odstředěného mléka (50%) jako stabilizátoru.
3. Vzhledově je vakcína suchá, homogenní hmota světle žluté nebo světle hnědé barvy, snadno rozpustná ve vodě nebo fyziologickém roztoku během 2-4 minut bez tvorby vloček a/nebo sedimentu.
Doba použitelnosti vakcíny je 12 měsíců od data vydání, v závislosti na podmínkách skladování a přepravy. Po otevření ampule (lahvičky) musí být vakcína použita do 4 hodin. Po uplynutí doby použitelnosti není vakcína vhodná k použití.
4. Vakcína je balena ve sterilních ampulích (lahvičkách) o objemu 0,5 cm3 (100 očkovacích dávek) nebo 1,0 cm3 (250 očkovacích dávek). Lahvičky jsou hermeticky uzavřeny pryžovými zátkami vyztuženými hliníkovými uzávěry, ampule jsou uzavřeny vakuově.
Lahvičky (ampule) s vakcínou jsou baleny v polystyrenových blistrech nebo kartonových krabicích s hnízdy nebo přepážkami, aby byla zajištěna jejich nehybnost a celistvost.
Každá krabička (blistr) s vakcínou obsahuje návod k jejímu použití.
5. Vakcína se skladuje a přepravuje v uzavřeném obalu od výrobce, v suchu, chráněném před přímým slunečním zářením, při teplotě 2 °C až 8 °C.
6. Vakcína by měla být uchovávána mimo dosah dětí.
7. Lahvičky (ampule) s vakcínou bez etiket, s prošlou dobou použitelnosti, s porušenou celistvostí nebo těsností uzávěru, se změněnou barvou nebo konzistencí obsahu, s přítomností cizích nečistot, jakož i zbytků vakcín které nebyly použity do 4 hodin po otevření lahviček (ampule) jsou vyřazeny a dezinfikovány 30 minutovým varem nebo ošetřením 2% roztokem alkálie nebo 5% roztokem chloraminu po dobu 30 minut.
Likvidace dekontaminované vakcíny nevyžaduje zvláštní opatření.
8. Vakcína je dostupná bez lékařského předpisu veterináře.

II. BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI
9. Farmakoterapeutická skupina: Imunobiologické léčivo.
10. Vakcína vyvolává u ptáků vytvoření imunitní odpovědi na původce newcastleské choroby 48 hodin po aplikaci, která přetrvává 12 měsíců.
Jedna imunizační dávka obsahuje alespoň 7,0 lg ELD50/cm3 viru newcastleské choroby (kmen „H“).
Vakcína je neškodná, nemá žádné léčivé vlastnosti.

ČTĚTE VÍCE
Jak skladovat zelí bez suterénu?

III. JAK POUŽÍVAT
11. Vakcína je určena k prevenci newcastleské choroby ve znevýhodněných drůbežích farmách různých typů pěstování.
12. Je zakázáno očkovat klinicky nemocné a/nebo oslabené ptáky, stejně jako kuřata mladších věkových skupin.
13. Klinicky zdraví ptáci (kuřata, perličky, krůty) starší 60 dnů podléhají imunizaci. věku, bez ohledu na jeho plemeno a směr chovu, s výhradou přísné izolace kuřat mladších věkových skupin od očkovaných zvířat.
Vakcína se používá intramuskulárně.
Do ampulí (vias) s vakcínou se přidá sterilní 0,9% fyziologický roztok (pH 7,2-7,4) v objemu rovném objemu uvedenému na štítku a připraví se pracovní ředění vakcíny v poměru 1:1000. .
Například do ampule o objemu 0,5 cm3 se přidá 0,5 cm3 fyziologického roztoku, přičemž do výsledné směsi se přidá fyziologický roztok až do 100 cm3.
Zředěná vakcína se podává 0,5 cm3/kuru kuřatům do věku 120 dnů a 1,0 cm3 starším ptákům ve skupině prsního nebo stehenního svalu.
K očkování se používají jednorázové injekční stříkačky a jehly, případně opakovaně použitelné injekční stříkačky a jehly, které se před očkováním sterilizují varem po dobu 15-20 minut. Místo vpichu vakcíny je ošetřeno 70% alkoholem nebo jinými antiseptiky.
Účinnost imunizace se kontroluje podle „Pokynů pro stanovení hladiny protilátek proti viru newcastleské choroby v RTGA“ nebo ELISA pomocí souprav registrovaných v Ruské federaci. Revakcinace se provádí, pokud u více než 20 % vzorků ptačího séra jsou titry protilátek v RTGA nižší než 3 log2 (1:8) nebo v ELISA – méně než dvě minimální pozitivní hodnoty uvedené v návodu k použití použité diagnostické soupravy.
14. Příznaky newcastleské choroby nebo jiné patologické příznaky předávkování vakcínou nebyly stanoveny.
15. Charakteristiky postvakcinační reakce během imunizace nebyly stanoveny.
16. Neexistují žádné případy, kdy by vakcína ovlivnila produkci vajec drůbeže.
17. Je třeba se vyvarovat porušení očkovacího kalendáře (načasování), protože pokud je očkování vynecháno, mohlo by to vést k místnímu propuknutí newcastleské choroby. Pokud se vynechá další dávka vakcíny, imunizace by měla být provedena co nejdříve.
18. Vakcína má reziduální reaktogenitu pro kuřata do 60 dnů věku a může způsobit jejich onemocnění a smrt.
19. Je zakázáno používat vakcínu společně s jinými živými imunobiologickými přípravky, jakož i imunizovat kuřata jinými vakcínami do 14 dnů po další vakcinaci. 3-4 dny před zahájením vakcinace a po dobu 5 dnů po jejím ukončení je zakázáno užívání antibiotik, sulfonamidů a nitrofuranů.
20. Jateční produkty, vejce a maso z očkované drůbeže se prodávají bez omezení, bez ohledu na načasování očkování.

ČTĚTE VÍCE
Jaké ořechy rostou v Hazel?

IV. OSOBNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

21. Při provádění očkování je nutné dodržovat obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s veterinárními léčivými přípravky.
22. Všechny osoby účastnící se očkování musí nosit speciální oděv (holínky, župan, čepice, gumové rukavice) a být vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky (uzavřené brýle, gázové obvazy, respirátory). Pracoviště musí mít lékárničku.
Očkování se nesmí zúčastnit osoby se známkami respiračních, gastrointestinálních, kožních a alergických onemocnění.
Na konci práce byste se měli osprchovat, důkladně si umýt ruce mýdlem a převléknout se.
23. Pokud se vakcína náhodně dostane na kůži a/nebo sliznice, musí být omyty velkým množstvím vody. V případě alergických reakcí nebo při náhodném podání léku osobě je nutné místo vpichu ošetřit 70% roztokem etylalkoholu a okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (mějte s sebou návod k použití léku nebo etiketu).
V případě rozlití vakcíny naplňte kontaminovanou oblast podlahy nebo půdy 5% roztokem chloraminu nebo 2% roztokem hydroxidu sodného