Fumigátor je zařízení na hubení škodlivého hmyzu (komárů, pakomárů atd.) vystavením toxickým výparům (výparům). Metoda hubení hmyzu pomocí fumigátorů je jednou z nejbezpečnějších, protože nepoškozuje zdraví lidí a zvířat.

Kde koupit kapalinu pro fumigátory

Naše webové stránky představují repelenty proti hmyzu a hlodavcům, včetně sprejů, krémů a gelů, spirál, fumigátorů, návnad, dichlorvos, lepicích pásek atd. Nabízíme repelenty proti komárům za ceny výrobce.

Naše produkty si můžete objednat: