Vzhledově je lék Tylosin 50 průhledná kapalina od světle žluté po žlutou, Tylosin 200 je průhledná kapalina od žluté po hnědožlutou.

1. 1.Složení

Tylosin 50 a Tylosin 200 v 1 ml obsahují jako léčivou látku:

 • tylosin (ve formě báze) 50 mg, respektive 200 mg,
 • pomocné látky: 1,2-propandiol, benzylalkohol a voda na injekci.

1.2. Formulář uvolnění

Forma dávkování: injekční roztok.

Lék se vyrábí balený po 20, 50, 100 ml ve skleněných lahvičkách příslušného objemu, hermeticky uzavřených pryžovými zátkami a vyztužených hliníkovými uzávěry s sponami proti porušení.

Lahvičky s léčivem mohou být baleny v jednotlivých kartonových obalech.

Každé spotřebitelské balení je dodáváno s návodem k použití.

2. Farmakologické vlastnosti

Tylosin 50 a Tylosin 200 patří do makrolidové skupiny antibakteriálních léčiv.

Tylosin je účinný proti grampozitivním a některým gramnegativním bakteriím, včetně: Escherichia coli, Bacillus anthracis, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Leptospira spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Erysipelothrix spp., Corynebacterium spp. Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Brachispira spp. Tylosin má bakteriostatický účinek, inhibuje syntézu proteinů v bakteriálních buňkách v důsledku tvorby komplexu s ribozomální podjednotkou 50S.

Při intramuskulárním podání se antibiotikum rychle vstřebává a maximální tkáňové koncentrace dosahuje přibližně 1 hodinu po podání. Terapeutická hladina antibiotika v těle se udržuje po dobu 20-24 hodin. Vylučuje se z těla hlavně močí a žlučí a u kojících zvířat – mlékem.

Podle stupně dopadu na tělo patří mezi látky s nízkou nebezpečností (třída nebezpečnosti 4 podle GOST 12.1.007-76).

3. Indikace pro použití Tylosin

Tylosin 50 a Tylosin 200 se používají k léčbě:

 • bronchopneumonie velkého a malého skotu, prasat, psů a koček;
 • mastitida u skotu;
 • enzootická pneumonie, artritida, úplavice, atrofická rýma prasat;
 • infekční agalaktie ovcí a koz;
 • sekundární infekce u virových onemocnění.

3.1. Aplikace a dávkování

Tylosin 50 a Tylosin 200 se podávají pouze intramuskulárně 1krát denně po dobu 5-7 dnů v řadě. Při opakovaném použití je nutné změnit místo vpichu.

Doporučené dávkování na 1 kg tělesné hmotnosti zvířete:

Druh zvířete

Tylosin 200

Nebyly zjištěny žádné specifické účinky léků při prvním použití nebo vysazení.

Při vynechání jedné nebo více dávek léku by mělo být užívání co nejdříve obnoveno v předepsaných dávkách a režimu.

ČTĚTE VÍCE
Proč fouká ze zavřeného okna?

3.2. Nežádoucí účinky, předávkování

Při použití Při užívání léku v souladu s těmito pokyny nejsou zpravidla pozorovány žádné vedlejší účinky nebo komplikace. U prasat jsou možné alergické reakce ve formě mírného otoku s mírným prolapsem konečníku, erytému, svědění a respiračních jevů, které vymizí po ukončení užívání léku Tylosin 50 nebo Tylosin 200.

Příznaky, které se vyskytují předávkovat lék, nestanoveno.

4. Kontraindikace léku Tylosin

Kontraindikací užívání léku Tylosin 50 a Tylosin 200 je zvýšená individuální citlivost zvířat na tylosin.

4.1. Interakce s jinými léky

Současné užívání Tylosinu 50 nebo Tylosinu 200 s:

 • tiamulin,
 • klindamycin,
 • chloramfenikol,
 • peniciliny (zejména ampicilin a oxacilin),
 • cefalosporiny,
 • linkomycin v důsledku výrazného snížení antibakteriálního účinku tylosinu.

5. Bezpečnostní opatření

Při práci s Tylosinem 50 a Tylosinem 200 byste měli dodržovat obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léky.

Při práci s drogou nepijte, nekuřte a nejezte. Po ukončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.

Lidé s přecitlivělostí na složky léku by se měli vyhýbat přímému kontaktu s lékem Tylosin 50 a Tylosin 200.

Pokud se lék dostane na kůži nebo sliznice, okamžitě je opláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Pokud dojde k alergickým reakcím nebo pokud se lék náhodně dostane do lidského těla, musíte okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (přineste s sebou návod k použití nebo etiketu).

5.1. speciální instrukce

U březích a kojících samic se lék používá s opatrností pod dohledem veterinárního lékaře.

Porážka zvířat na maso, která byla ošetřena Tylosinem 50 nebo Tylosinem 200, je povolena nejdříve Dny 8 po posledním podání léků. Maso zvířat nuceně usmrcených před uplynutím stanovených lhůt se používá ke krmení kožešinových zvířat.

Mléko získané od zvířat v období užívání drogy a před expirací Dny 4 Po posledním podání léku je zakázáno jeho použití pro potravinářské účely. Toto mléko lze použít ke krmení zvířat.

6. Podmínky skladování pro Tylosin

Tylosin 50 a Tylosin 200 skladujte v uzavřeném obalu výrobce, odděleně od potravin a krmiv, na místě chráněném před přímým slunečním zářením při teplotě 10°C až 25°C.

Tylosin 50 a Tylosin 200 by měly být uchovávány mimo dosah dětí.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně skladovat kazety?

7. Datum minimální trvanlivosti

Doba použitelnosti za podmínek skladování:

 • v uzavřeném obalu výrobce – 2 roky od data výroby, po otevření lahvičky – 28 dní.
 • Nepoužívejte Tylosin 50 a Tylosin 200 po uplynutí doby použitelnosti.

Nespotřebovaný lék se likviduje v souladu s požadavky zákona.

8. Podmínky dovolené

Tylosin 50 a Tylosin 200 jsou dostupné bez lékařského předpisu od veterináře.